[ridamus] Täna astronoomias aastal...

  • From: Jyri.Ivask@xxxxxxx
  • To: ridamus@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Mar 2009 11:18:11 +0200

1977 - Ameerika astronoomid James Elliot, Edward Dunham ja Doug Mink avastasid 
rõngad ümber planeet Uraani. Nad vaatlesid parajasti lennukobservatooriumis 
nõrka tähte SAO 158687 enne oodatavat kattumist Uraaniga. Tähelt saabuv 
valgus nõrgenes natuke viiel korral enne kattumist planeediga ning samapalju 
kordi peale seda - täht möödus seniavastamata nõrga rõngasüsteemi tagant.


Other related posts: