[PWC-MEDIA] Promotie Marion Herben: 'Klassieke' jeugdhulpverlening heeft effect

  • From: Yvette Nelen <Y.Nelen@xxxxxx>
  • Date: Mon, 7 Sep 2020 13:46:28 +0000

PERSBERICHT Universiteit voor Humanistiek
Promotieonderzoek: 'Klassieke' jeugdhulpverlening heeft effect

De 'klassieke' jeugdhulpverlening, die de nadruk legt op een persoonlijke 
benadering en actieve ondersteuning, heeft effect, aldus onderzoeker Marion 
Herben. Zij volgde het hulpaanbod aan ruim 900 jongeren en 400 gezinnen en 
onderzocht twee methodieken (ReSet en Nieuwe Perspectieven), die op deze leest 
geschoeid zijn. Het vraagt wél om meer vertrouwen in jeugdprofessionals. Zij 
moeten de ruimte krijgen om een persoonlijke relatie op te bouwen met hun 
cliënt en hierin minder worden belemmerd door allerlei regelgeving. Op 28 
september verdedigt Marion Herben haar proefschrift 'Effectief Verbinden - 
Resultaatgerichte (door)ontwikkeling van interventies' aan de Universiteit voor 
Humanistiek.

Uit het onderzoek blijkt dat werkelijk succesvolle hulp zich voltrekt in een 
goed contact tussen hulpverlener en hulpvrager. Herben: "Je taak als 
hulpverlener is om te zorgen dat een jongere of ouder zijn verantwoordelijkheid 
(weer) gaat nemen. Desnoods met langdurige ondersteuning. De professional zet 
een stap extra en krijgt tijd en ruimte om werkelijk verbinding te maken met 
degenen die hulp nodig hebben." Vaak wordt een professional hierin juist 
belemmerd door de ingewikkelde structuur van de huidige hulpverlening. Volgens 
Herben functioneert de hulp over te veel schijven, met veel zorgcoördinatoren, 
casemanagers, jeugdregisseurs en andere regievoerders ten opzichte van 
uitvoerders.

Wijzigend beleid heeft ervoor gezorgd dat er een grote mate van zelfredzaamheid 
wordt verwacht van juist kwetsbare mensen, aldus Herben. Professionele 
hulpverleners komen regelmatig in een spagaat terecht tussen de hulp die ze 
willen bieden en de voorwaarden die gesteld worden aan de hulpverlening. Ze 
leggen soms onnodig de verantwoordelijkheid terug, of schalen op, zo zag ze, of 
interventies worden beëindigd met als argument dat de hulpvrager onvoldoende 
heeft meegewerkt. Hierdoor verdwijnen zorg mijdende gezinnen en jongeren uit 
kwetsbare gezinnen te vroeg weer uit beeld. Later blijken ze onbereikbaar voor 
de hulpverlening. Op het moment dat ze weer in beeld komen, hebben de problemen 
zich opgestapeld. Jong volwassenen kampen met aanzienlijke schulden, zijn aan 
het zwerven geraakt, hebben psychische klachten en hebben incidenten met de 
politie. In verschillende gevallen had dit voorkomen kunnen worden als ze in 
een eerder stadium bij de hand genomen waren.

Herben verdiepte zich in de effecten van twee meer klassieke methodieken, ReSet 
en Nieuwe Perspectieven. In deze aanpak krijgt de hulpprofessional meer tijd en 
ruimte om verbinding te maken, mee te lopen en te oefenen met kwetsbare 
jongeren en gezinnen die in de problemen zijn gekomen. Bovendien, zo ontdekte 
ze, krijg je zicht op de juiste volgorde van de hulp. Want het heeft geen zin 
om psychische problemen aan de slag te gaan als bepaalde basisbehoeften, zoals 
woonruimte, niet op orde zijn. Dit soort methodieken vraagt idealisme en 
toewijding van de professional, zo erkent ze, maar dat zijn belangrijke 
drijfveren voor veel hulpverleners om het vak in te gaan. Bovendien, merkte ze: 
je krijgt hier als hulpverlener veel voor terug.

Marion Herben is veldwerker, gedragswetenschapper en onderzoeker bij het JIT 
(XtraPlus) en Intermetzo.
Meer achtergrondinformatie vindt u op de website:
https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/promotie-onderzoek-klassieke-jeugdhulpverlening-heeft-effect

Yvette Nelen, communicatieadviseur Universiteit voor Humanistiek
Bezoekadres: Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Aanwezig: ma t/m do, T 0302390167, M 06 30400067
www.uvh.nl<http://www.uvh.nl>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Promotie Marion Herben: 'Klassieke' jeugdhulpverlening heeft effect - Yvette Nelen