[PWC-MEDIA] Persbericht: Oorsuizen te lijf met gedragstherapie

  • From: Universiteit Maastricht <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 25 Feb 2019 13:30:00 +0100 (CET)  Persbericht               

 25 februari 2019                            

  

In de nieuwe Europese behandelrichtlijn voor tinnitus is een aan de 
Universiteit Maastricht (UM) ontwikkelde therapie aangemerkt als de 
enige aan te bevelen behandeling. Het gaat om een cognitieve 
gedragstherapie die momenteel alleen door zorgcentra in Hoensbroek en 
Eindhoven wordt aangeboden. Patiënten met ernstige tinnitusklachten 
blijken zoveel baat bij deze aanpak te hebben dat nu in Europees verband 
is besloten de gedragstherapie sterk aan te bevelen. Bovendien valt deze 
therapie vanaf dit jaar binnen het basispakket van de zorgverzekering. GeluidswaarnemingTinnitus staat in de volksmond beter bekend als ‘de piep in het oor’ of 
oorsuizen. Overigens horen patiënten niet altijd een piep, het 
waargenomen geluid varieert van het voortdurend ruisen van de zee tot 
overvliegende straaljagers. In de medische wereld wordt al jaren gezocht 
naar een afdoende behandeling van tinnitus. “In het verleden zijn 
aanknopingspunten gezocht in de aard of het volume van het waargenomen 
geluid, in het toedienen van tegengeluid of in de persoonlijkheid van de 
patiënt”, vertelt UM-onderzoeker dr. Rilana Cima, die de cognitieve 
gedragstherapie ontwikkelde in samenwerking met klinische experts van 
Adelante Audiologie & Communicatie, het MUMC+ en professor Johan 
Vlaeyen. “Maar geen van die invalshoeken bleek ook maar enig effect te 
hebben op of een relatie te hebben met tinnitusklachten.” Momenteel 
bestaat de standaardbehandeling van tinnitus vooral uit 
geluidmaskeerders, maar volgens Cima is dat slechts symptoombestrijding.WennenEen op de vijf mensen kan een vorm van oorsuizen waarnemen, maar in de 
meeste gevallen went het brein eraan en merkt iemand ‘de piep in het 
oor’ helemaal niet op. Enigszins vergelijkbaar met mensen die langs een 
drukke weg wonen en na verloop van tijd het achtergrondgeluid niet meer 
opmerken. Als dit mechanisme echter niet goed werkt, mondt het oorsuizen 
soms uit in ernstige tinnitusklachten. “Je kunt deze klachten van 
fantoomgeluiden best vergelijken met chronische pijnklachten”, aldus 
Rilana Cima. “Een medische oorzaak is niet te vinden, dus qua 
behandeling kun je beter focussen op het dagelijks functioneren van 
mensen mét die klachten. Net als bij een spinnenfobie is ook bij 
tinnitus sprake van een sterke angstreactie. Wij trainen mensen 
eigenlijk om die angstreactie uit te doven.”Blootstellingstechnieken De in Maastricht en Hoensbroek ontwikkelde behandeling bestaat uit een 
cognitieve gedragstherapie, die psychologische onderdelen en elementen 
uit de audiologie combineert. De therapie is gericht op de vermindering 
van negatieve angstreacties ten aanzien van de tinnitusklachten, 
bijvoorbeeld door blootstellingstechnieken, ook wel exposure therapie 
genoemd. Momenteel wordt de behandeling alleen aangeboden in 
gespecialiseerde centra in Hoensbroek en Eindhoven. Vanaf januari 2019 
valt deze therapie binnen het basispakket van de zorgverzekering, want 
de behandeling is door het Zorginstituut Nederland uitgeroepen tot 
‘geduide zorg’ voor verzekeraars. En in Europees verband nu dus ook 
aangemerkt als ‘sterk aan te bevelen behandeling’.Noot voor de pers

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij Mark van der Linde, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5071, e-mail 
mark.vanderlinde@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [1] De afdeling Marketing and 
Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 5222, e-mail 
pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [2]. De persberichten van de Universiteit 
Maastricht staan op de UM website: 
www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/pers. [3] Zie ook het 
Webmagazine [4] voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op 
Twitter: @MaastrichtU [5]


[1] mailto:mark.vanderlinde@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[3] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/JjkoCYemr8oZCWLmlY0_jw/ll5r0xWt3xntGR+UiUpUxA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/w2QK7IzT+bQVHvoZt0RSvQ/ll5r0xWt3xntGR+UiUpUxA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/AvP5cpl_SF72dr+eTrzUfA/ll5r0xWt3xntGR+UiUpUxA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/UiP_XUnzJFBVdS0NgbC5RA/ll5r0xWt3xntGR+UiUpUxA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Oorsuizen te lijf met gedragstherapie - Universiteit Maastricht