[PWC-MEDIA] Milieurisico’s medicijnresten in zoet water wereldwijd toegenomen

  • From: "Media, RU" <media@xxxxx>
  • To: "Media, RU" <media@xxxxx>
  • Date: Fri, 22 Feb 2019 11:06:57 +0000[A4-pms-(nl)]


** U vindt dit bericht ook op 
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2019/milieurisico-medicijnresten-zoetwater-wereldwijd/

Milieurisico’s medicijnresten in zoet water wereldwijd toegenomen

In twintig jaar zijn de concentraties medicijnen in zoet water wereldwijd 
toegenomen. Met name voor het antibioticum ciprofloxacine zijn de risico’s zo 
hoog dat schadelijke ecologische effecten mogelijk zijn. Dit blijkt uit 
onderzoek door milieukundigen van de Radboud Universiteit die de risico’s van 
twee medicijnen in zoet water voor het eerst wereldwijd in kaart hebben 
gebracht. Het onderzoek wordt op 22 februari gepubliceerd in Environmental 
Research Letters. ‘We laten zien dat dat dit op meer plekken in de wereld 
gemeten moet gaan worden.’

‘Informatiebeschikbaarheid is een groot probleem bij het goed in kaart brengen 
van de risico’s van medicijnen in het milieu wereldwijd. Er bestaan weliswaar 
modellen die concentraties medicijnen in het milieu op een gedetailleerde 
schaal kunnen voorspellen, zoals het ePiE 
model<https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2018/nieuw-computermodel-voorspelt-medicijnresten/>,
 maar deze zijn vaak alleen te gebruiken voor plekken waar we veel informatie 
over hebben, zoals Europese rivieren’, aldus Rik Oldenkamp, eerste auteur van 
de publicatie. Met het nieuwe model van de onderzoekers, dat voortbouwt op een 
bestaand model met minder hoge resolutie, is het juist wel mogelijk om 
wereldwijd voorspellingen te doen op het niveau van individuele ecoregio’s.

Schadelijke concentraties
Voor de twee middelen die in de studie zijn onderzocht – carbamazepine, een 
medicijn tegen o.a. epilepsie, en ciprofloxacine, een antibioticum – waren de 
milieurisico’s in 2015 wel 10 tot 20 keer hoger dan in 1995. Vooral de toename 
van menselijk gebruik van ciprofloxacine verhoogt de risico’s wereldwijd. ‘De 
concentraties van dit antibioticum zijn schadelijk voor de bacteriën in het 
water, die op hun beurt een belangrijke rol spelen in allerlei 
voedselkringlopen. Daarnaast kunnen antibiotica ook een negatieve invloed 
hebben op de effectiviteit van bacteriënkolonies die gebruikt worden in 
waterzuivering’, aldus Oldenkamp.

Antibioticaresistentie: ook een milieuprobleem
Antibioticaresistentie is een onderwerp dat al enkele jaren op de agenda staat 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties. Oldenkamp: ‘Over het algemeen wordt het gezien als probleem 
van de gezondheidssector: resistente bacteriën kunnen verspreid worden binnen 
ziekenhuizen of via de veehouderij. Maar nog weinig bekend is de rol die het 
milieu in dit probleem speelt, hoewel deze wel van essentieel belang is. Mensen 
worden immers ook blootgesteld aan bacteriën via afvalwaterzuivering, rivieren 
en meren.’

Meer meetgegevens in risicovolle gebieden
‘Vooral in ecoregio’s in dichtbevolkte en droge gebieden zoals in het 
Midden-Oosten voorspellen we een hoog milieurisico in ons model, hoewel dat 
juist de plekken zijn waar weinig data beschikbaar zijn over medicijnconsumptie 
en concentraties in het water’, zegt Oldenkamp. De onderzoekers voorspelden in 
deze gebieden de menselijke medicijnconsumptie met behulp van regressiemodellen 
op basis van consumptie in andere landen en socio-economische en demografische 
informatie, en koppelden dit aan informatie over onder andere waterstromen en 
hoeveel mensen er aangesloten zijn op waterzuivering.
Oldenkamp: ‘Dat juist in dit soort gebieden nieuwe meetgegevens nodig zijn, 
laat ons model zien. Uiteindelijk geeft dit model een eerste aangrijpingspunt 
waarmee we meer inzicht kunnen krijgen in de risico’s van allerlei medicijnen 
in het milieu wereldwijd.’

Publicatie
Aquatic risks from human pharmaceuticals – modelling temporal trends of 
carbamazepine and ciprofloxacin at the global scale. Environmental Research 
Letters.

Meer weten? Neem contact op met:

-          Rik Oldenkamp, 
r.oldenkamp@xxxxxxxxxxxxx<mailto:r.oldenkamp@xxxxxxxxxxxxx>, 020 2103966

-          Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 
media@xxxxx<mailto:media@xxxxx>, 024 3616000

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Milieurisico’s medicijnresten in zoet water wereldwijd toegenomen - Media, RU