[PWC-MEDIA] Persbericht: NWO beloont verrassend onderzoek met Open Mind-beurzen en Simon Stevin-prijzen

  • From: "NWO Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 09 Nov 2017 16:25:25 +0100

NWO beloont verrassend onderzoek met Open Mind-beurzen en Simon Stevin-prijzen 

Vijf gewaagde onderzoeksvoorstellen ontvangen van NWO een Open 
Mind-financiering van 50.000 euro. De subsidies zijn toegekend tijdens de 
eerste editie van NWO’s innovatiefestival TEKNOWLOGY. Daarnaast verkozen de 
congresbezoekers Floris van Brink tot Simon Stevin Gezel, een eretitel voor 
veelbelovende onderzoekers.
NWO’s gloednieuwe technologiefestival TEKNOWLOGY vormde het decor voor de 
prijsuitreikingen. Het festival viert de symbiose tussen technologie, 
wetenschap en innovatie. Op het programma stonden diverse (internationale) 
sprekers, lezingen en workshops, met daarnaast inspirerende voorbeelden van 
onderzoek uit het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (hierna 
TTW).
Open Mind
Met Open Mind daagt NWO wetenschappers uit om out of the box te denken. Het 
onderzoek dat de winnaars dankzij de financiering kunnen opstarten, moet binnen 
een jaar zijn afgerond. Een jury, onder leiding van prof.dr. Jantien Stoter, 
wees de winnaars aan.

Privacy van video’s beschermen
Prof.dr. Martha Larson (Radboud Universiteit) wint een Open Mind-beurs met haar 
voorstel om software te ontwikkelen die online video’s veel privacybestendiger 
maakt. De software moet informatie in video’s opsporen die niet relevant is, 
maar wel veel prijsgeeft over de maker van de video. Vervolgens verwijdert de 
software die informatie uit de video.
Geen eendagshaantjes meer
Prof.dr.ir. Wiendelt Steenbergen (Universiteit Twente) wint een Open Mind-beurs 
voor zijn idee om in een zeer vroeg stadium het geslacht van kippenembryo’s 
vast te stellen terwijl ze nog in het ei zitten. De methode kan voorkomen dat 
jaarlijks vele miljoenen haantjes ter wereld komen in de kippenindustrie. Zij 
worden vrijwel meten gedood, omdat alleen hennen commercieel aantrekkelijk zijn.
Kraamkamer voor zeewier
De derde Open Mind-beurs gaat naar Alexander Ebbing (NIOZ). Hij stelt voor om 
kunstmatige kraamkamers voor zeewier te ontwikkelen. Die kunnen de zeewierteelt 
gereedmaken voor het produceren van grote hoeveelheden biomassa, op een 
energiezuinige en milieubesparende manier.
IJzerpoeder als energiedrager
De vierde winnaar is het studententeam Solid (Technische Universiteit Twente). 
Zij stellen voor om ijzerpoeder te gebruiken als drager van groene energie. Het 
team wil werken aan een techniek die groene energie gebruikt om roestdeeltjes 
om te zetten in ijzerpoeder. Dat poeder is vervolgens te oxideren tot roest, 
waarbij de opgeslagen energie weer vrijkomt.
Onderontwikkelde longen bij vroeggeboren baby’s meten
Ing. Gert Wijers en drs. Freke Wilmink ontvangen een Open Mind-beurs voor een 
techniek die met ultrageluid kan vaststellen hoe volgroeid de longen zijn van 
vroeggeboren baby’s. Onderontwikkelde longen vormen bij vroeggeboren baby’s de 
meest voorkomende complicatie.  De techniek is niet-invasief en kan de levens 
van vele vroeggeboren baby’s redden.
Simon Stevin Gezel
De bezoekers van TEKNOWLOGY verkozen Floris van den Brink tot Simon Stevin 
Gezel 2017. De titel wordt sinds 2005 jaarlijks toegekend aan een veelbelovende 
onderzoeker die onlangs is gepromoveerd op een TTW-onderzoek. Daarnaast werkt 
de onderzoeker met succes aan de valorisatie van onderzoeksresultaten. Floris 
van den Brink ontvangt, naast de titel, een geldbedrag van 5000 euro.
Van den Brink ontwikkelde een elektrochemische microreactor waarmee je de 
omzetting van medicijnen in het menselijk lichaam kunt nabootsen. Een voorbeeld 
daarvan is de verwerking van paracetamol door de lever. De microreactor is ook 
geschikt om complexe mengsels van eiwitten op te knippen. Dat is nodig om de 
eiwitten nauwkeurig te kunnen identificeren met zeer gevoelige meetapparatuur. 
Het splitsen gebeurt tot nu toe doorgaans met enzymen, wat relatief omslachtig 
is. In de microreactor kan dat elektrochemisch: dat gaat veel sneller en met 
hoge efficiëntie. Van den Brink voerde zijn promotieonderzoek uit aan de 
Universiteit Twente.
Simon Stevin Meester
Prof.dr. Andrew Webb werd tijdens TEKNOWLOGY benoemd tot Simon Stevin Meester 
2017. Hij ontving van NWO een bedrag van 500.000 euro. Webb richt zich met dat 
bedrag op de ontwikkeling van nieuwe MRI-technieken waarmee je ziektes in een 
veel vroeger stadium kunt opsporen. Daarnaast ontwikkelt hij mobiele 
MRI-scanners voor gebruik in ontwikkelingslanden. De prijs werd overhandigd 
door TTW-voorzitter Jaap Schouten en Nora van der Wende, Directeur Onderzoek en 
Wetenschapsbeleid bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De Simon Stevin-prijzen zijn vernoemd naar natuurkundige, wiskundige en 
ingenieur Simon Stevin (1548-1620). Stevin groeide uit tot een zeer succesvolle 
wetenschapper die niet alleen oog had voor de theorie, maar vooral dacht aan 
praktische toepassingen.

---------------------

Bijlagen

Hyperlink
Meer informatie over Open Mind

Hyperlink
Meer informatie over Simon Stevin Gezel

Hyperlink
Simon Stevin Meester 2017 Andrew Webb

82 KB jpg 
Foto Open Mind-winnaars © Bram Saeys. Het gebruik van de foto is toegestaan 
voor alle berichtgeving over TEKNOWLOGY en de toegekende prijzen.

---------------------

Contact
NWO, afdeling Communicatie NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen
Aschwin Tenfelde, tel.: +31 30 60 01 288
a.tenfelde@xxxxxx

---------------------

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro 
investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan 
universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit 
binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO 
stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 
nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en 
bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten. 
© 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

---------------------

 
Bekijk dit bericht online
 

      

 
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Uitschrijven

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: NWO beloont verrassend onderzoek met Open Mind-beurzen en Simon Stevin-prijzen - NWO Communicatie