[PWC-MEDIA] Persbericht NIOO: Insecten van plaag naar parels - Eerste gezamenlijke lector Insecten & Maatschappij

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Jun 2020 08:05:54 +0000

Persbericht, 24 juni 2020
Eerste gezamenlijke lector Insecten & Maatschappij van start
insecten: van plaag naar parels
Eikenprocessierups, buxusmot en mug. Er zijn genoeg plagen die ons de kriebels 
kunnen bezorgen. Maar veel meer insectensoorten zijn juist onmisbaar en 
verdienen aandacht omdat het slecht met ze gaat. Die twee uitersten hebben meer 
met elkaar te maken dan je denkt, stelt Jetske de Boer. Sinds kort werkt zij 
als lector Insecten & Maatschappij bij Aeres Hogeschool Wageningen én het 
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) aan praktische oplossingen.

"Door biodiversiteit te bevorderen, krijgen plaaginsecten minder kans. En door 
ecologische beheersing van plaaginsecten kan biodiversiteit juist toenemen," 
vat de kersverse lector Jetske de Boer haar plan samen om de twee problemen 
tegelijkertijd aan te pakken.

"Insecten zijn regelmatig in het nieuws. Van sommige lastige soorten zijn er 
teveel. Van andere soorten juist te weinig, want veel zijn er bedreigd of zelfs 
al uitgestorven in Nederland," vertelt De Boer. We krijgen dus steeds meer te 
maken met moeilijke vragen over insecten. In het nieuwe lectoraat 'Ecologisch 
Wijs: Insecten & Maatschappij' gaat ze ecologische oplossingen ontwikkelen met 
het bedrijfsleven en natuurorganisaties, en dat stevig verankeren in het groene 
beroepsonderwijs.

[cid:image005.jpg@01D64A0D.2AEBE020]
De problemen rond insecten treffend in beeld. Bron: Arend van Dam

Harig voorbeeld
Het ontstaan van insectenplagen en het verlies van biodiversiteit moeten we dus 
niet los van elkaar zien, of oplossen. "Het is met elkaar verbonden: 
insectenplagen krijgen gemakkelijker een kans in een omgeving waar de 
biodiversiteit verarmd is," verduidelijkt De Boer. "Denk aan akkers vol met 
hetzelfde gewas, maar ook aan eikenlanen met weinig tot geen onderbegroeiing. 
Aan de andere kant kan herstel van biodiversiteit ook bijdragen aan de 
beheersing van plagen." Door onderzoek aan beide te doen wil De Boer dit soort 
verbanden zichtbaar maken voor studenten. Daarnaast leren de studenten meteen 
ook onderzoeken.

Een goed voorbeeld zijn de natuurlijke vijanden van de harige 
eikenprocessierups. Dit insect veroorzaakt in toenemende mate overlast in 
Nederland door veranderd landgebruik en klimaat-invloeden. De Boer: "Het NIOO 
heeft de unieke mogelijkheid om het hele scala aan natuurlijke vijanden - 
vogels, insecten, micro-organismen - systematisch te onderzoeken." Een tweede 
vraag is hoe je met vegetatiebeheer de soortenrijkdom onder insecten kan 
stimuleren. "Dit spreekt niet alleen het brede publiek aan, maar het is ook van 
belang voor vele betrokken organisaties."

Twee vliegen in één klap
"Door de grote achteruitgang van de biodiversiteit van insecten is er behoefte 
aan oplossingen gebaseerd op kennis, die werken in de praktijk," stelt 
NIOO-directeur Geert de Snoo. "Dat zit in de kern van deze samenwerking. Het 
onderwijs van Aeres Hogeschool-studenten en hun toekomstige leerlingen bij 
groen (V)MBO wordt verrijkt met kennis over ecosystemen, terwijl het onderzoek 
van het NIOO sneller kan inspelen op de praktijk." Met het gedeelde lectoraat 
slaan Aeres Hogeschool en NIOO eigenlijk twee vliegen in één klap.

"Onderzoek naar insecten en biodiversiteit leert onze studenten meer over 
natuurwetenschappelijk praktijkgericht onderzoek doen, en leert ze verbanden te 
zien zoals die tussen mens en natuur," vult Directeur Madelon de Beus van Aeres 
Hogeschool Wageningen aan. "Dat leren zien en begrijpen is voor onze studenten 
- (toekomstige) leraren in het beroepsonderwijs - essentieel: zij kunnen dit 
weer aan hun leerlingen en studenten meegeven."

Op deze manier leiden ze 'ecologisch intelligente' professionals op, legt De 
Beus verder uit. "Mensen die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te 
nemen in een complexe wereld, met een natuurlijk talent voor duurzaam handelen. 
Professionals die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) 
en aan de transitie naar een duurzamere maatschappij."

[cid:image006.jpg@01D64A0D.2AEBE020]
Nieuwe lector Jetske de Boer werkt nu bij twee buurinstellingen in Wageningen: 
het NIOO-KNAW (links) en Aeres Hogeschool. Beide gebouwen liggen in het groen 
aan de rand van de campus, tegenover de universiteit.

Jetske de Boer
"Ik vind insecten gewoon heel leuk. Op mijn negende kreeg al ik mijn eerste 
insectengids. Het is me dus eigenlijk met de paplepel ingegoten," verklaart De 
Boer haar voorliefde. De komende vier jaar wil ze maatschappelijke vraagstukken 
rond insecten onderzoeken en hiermee het groene beroepsonderwijs inspireren. 
"Na 20 jaar academisch onderzoek aan insecten, vind ik het fantastisch dat ik 
nu mijn expertise gericht kan inzetten samen met mensen uit de praktijk. En 
direct bij te dragen aan oplossingen."

Insectenkenner De Boer streeft naar verbinding met vragen uit de praktijk. Na 
haar promotie-onderzoek aan de relaties tussen roofmijten, spintmijten en 
planten in 2004 werkte zij enkele jaren als postdoctoraal onderzoeker in de 
Verenigde Staten. Daarna volgden projecten aan sluipwespen, malariamuggen en 
'hyperparasieten'. Ook is ze actief als redacteur van het tijdschrift 
Entomologische Berichten, dat een platform biedt aan zowel amateur- als 
professionele insectenonderzoekers.

"Met een goed begrip van ecologie en de vaardigheid om verbanden te leggen 
kunnen we (opnieuw) leren hoe we ons landschap in moeten richten, om de 
biodiversiteit te herstellen en tegelijkertijd plaaginsecten te beheersen," 
stelt De Boer.

Instituut en hogeschool verbonden
Het nieuwe lectoraat ontvangt financiering van het Nationaal Regieorgaan 
Praktijkgericht Onderzoek SIA. Het doel van de zogenaamde L.INT-regeling is om 
het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen met het onderzoek van 
kennisinstituten te verbinden. Hogeschool en instituut dragen bij en ook 
private partijen participeren.

"Deze verbinding versterkt de kennis- en innovatieketen. Bovendien biedt de 
samenwerking perspectief voor lectoren, onderzoekers en studenten," stelt 
Regieorgaan SIA. Onlangs is de regeling uitgebreid met een flink aantal 
kennisinstituten, waaronder die van de KNAW. De samenwerking tussen Aeres 
Hogeschool en het NIOO is daar het eerste resultaat van.
__________________________________________________________________________________________
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 300 medewerkers 
en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de 
ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het 
gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van 
het onderzoek gaat meer dan 65 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver 
daarbuiten. www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Hoe zorg je ervoor dat je al je kennis, talenten en potentieel benut? Bij Aeres 
Hogeschool Wageningen richt je je op het vergroten van de leerkracht van mensen 
en organisaties. Van (beroeps-)onderwijs tot professionele praktijk. 
Geïnspireerd door de natuur. Het vergroten van leerkracht staat centraal in het 
totale onderwijsaanbod, de professionaliseringstrajecten en in het 
praktijkgerichte onderzoek. 
www.aereshogeschool.nl/over-aeres-hogeschool/wageningen<http://www.aereshogeschool.nl/over-aeres-hogeschool/wageningen>

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is in 
2013 opgericht door het Ministerie van OCW, NWO en de Stichting Innovatie 
Alliantie: VNO-NCW, MKB-Nederland, Syntens, TNO, Novay. Het heeft als opdracht 
het versterken en vernieuwen van vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van 
hogescholen. Onderzoek dat het toepassen van kennis in bedrijven, de publieke 
sector en het onderwijs van de hogescholen stimuleert, en dat inspeelt op 
maatschappelijke en economische uitdagingen. 
www.regieorgaan-sia.nl<http://www.regieorgaan-sia.nl>

Voor meer informatie:

  *   Lector en insectenonderzoeker Jetske de Boer, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW) / AERES Hogeschool Wageningen, tel. 06-28302558, 
j.deboer@xxxxxxxxxxxx<mailto:j.deboer@xxxxxxxxxxxx> & 
www.nioo.knaw.nl/nl/employees/jetske-de-boer<http://www.nioo.knaw.nl/nl/employees/jetske-de-boer>
 / j.de.boer@xxxxxxxx<mailto:j.de.boer@xxxxxxxx> & 
www.aereshogeschool.nl/onderzoek/lectoren-en-onderzoekers/jetske-de-boer<http://www.aereshogeschool.nl/onderzoek/lectoren-en-onderzoekers/jetske-de-boer>
  *   Hoofd wetenschapscommunicatie Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481 / 0317-473400, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
  *   Directeur Madelon de Beus, Aeres Hogeschool Wageningen, 06-22414855, 
m.de.beus@xxxxxxxx<mailto:m.de.beus@xxxxxxxx>
  *   Maartje Harmelink, programmamanager Regieorgaan SIA, tel. 06-30184323, 
maartje.harmelink@xxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:maartje.harmelink@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Illustratie(s): de insectencartoon is van: Arend van 
Dam<http://www.arendvandam.nl/>. Foto van Jetske de Boer: Hans 
Zweers/NIOO-KNAW. Zie de versie van dit bericht online voor grotere 
download-bestanden<https://nioo.knaw.nl/nl/news/insecten-van-plaag-naar-parels>.

Achtergrond:

  *   Lectoraatspagina Aeres Hogeschool: 
www.aereshogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/ecologisch-wijs-insecten-en-maatschappij<http://www.aereshogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/ecologisch-wijs-insecten-en-maatschappij>
  *   L.INT-regeling Regieorgaan SIA: 
www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten<http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten>
  *   Overzichtspagina Eikenprocessierups in Nederland NIOO-KNAW: 
https://nioo.knaw.nl/nl/de-eikenprocessierups-nederland

Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.


Froukje Rienks
Wetenschapscommunicator /Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen /Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590 / M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx> / 
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/> / @niooknaw 
(Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht NIOO: Insecten van plaag naar parels - Eerste gezamenlijke lector Insecten & Maatschappij - Rienks, Froukje