[PWC-MEDIA] AMOLF-persbericht: Evolutionaire conflicten voorspeld

  • From: Communications AMOLF <Communications@xxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Jun 2020 13:43:41 +0200

Evolutie lijkt een onvoorspelbaar proces. Maar het voorspellen van de grenzen 
van evolutie blijkt wel mogelijk. Dit tonen onderzoekers van AMOLF en het 
Franse ESPCI aan door middel van hun wiskundige methode gevolgd door 
experimenten met bacteriën. Op 24 juni  publiceren ze hun resultaten in het 
vaktijdschrift Cell Systems. 

 
Cellen maken gebruik van nauwe samenwerking tussen eiwitten. Dit soort 
regulatienetwerken stelt cellen in staat om hun omgeving te interpreteren, en 
zo het juiste gen ‘aan’ te zetten; bijvoorbeeld om het enzym tot expressie te 
brengen dat antibiotica kan afbreken. Voor bacteriële cellen is dit essentieel 
om te kunnen overleven, en hun regulatienetwerken staan daarom continue onder 
evolutionaire selectie. Maar hoe zij uiteindelijk evolueren is moeilijk te 
voorspellen.

De onderzoekers kozen voor de volgende aanpak. Ze maakten eerst een nieuw 
genetisch netwerk in de bacterie E. coli dat  twee omgevingsmoleculen (A en B) 
in staat stelt om de expressie van een fluorescent eiwit te beïnvloeden. In 
plaats van de evolutie van dit netwerk te voorspellen door naar willekeurige 
mutaties te kijken, richtten de onderzoekers zich op alle mogelijke toekomstige 
functies van het netwerk, en de grenzen hiervan. Een van de vragen die ze zo 
konden stellen was: ‘Kunnen we voorspellen of evolutie ervoor kan zorgen dat de 
cellen alleen fluorescent worden als molecuul A aanwezig is, en molecuul B 
niet’?

De onderzoekers ontwikkelden hiervoor een nieuwe wiskundige methode. Met een 
grafische aanpak bleek het eenvoudig om de evolutiegrenzen van het genetische 
netwerk te bepalen. Deze analyse gaf aan dat het hierboven beschreven 
evolutionaire doel niet eenvoudig haalbaar is. Alleen met een verregaande  
evolutionaire aanpassing, bijvoorbeeld in de detectie van molecuul A zelf, zou 
dit kunnen. 

Om deze wiskundige voorspelling te testen, lieten de onderzoekers de bacteriën 
op een gecontroleerde manier evolueren. Ze lieten eerst een grote populatie van 
bacteriën willekeurig muteren, en groeiden ze daarna samen in een erlenmeyer 
zonder A en B, en daarna met A maar zonder B, etc. Ze richtten daarbij de 
experimenten zo in, dat er een competitie tussen verschillende mutanten 
ontstond, waarin de mutant die zijn taak het best uitvoert zich het meest 
vermenigvuldigt. De resultaten lieten precies zien wat voorspeld was: in het 
begin van de evolutie kwamen de bacteriën dichtbij de goede oplossing, maar 
niet helemaal. Ze reageerden ofwel goed op A, ofwel goed op B, in plaats van 
goed te reageren op beide signalen. Er ontstond een soort conflict tussen twee 
evolutionaire doelen. Na langere evolutie bleek het wel mogelijk het conflict 
op te lossen  – en een genetische analyse liet toen inderdaad een verregaande 
innovatie van een van de eiwitten zien.  

Het kunnen voorspellen is een heilige graal binnen de evolutie. Voorspellen is 
in sommige disciplines zoals engineering of natuurkunde heel normaal, maar 
binnen de biologie en zelfs evolutie is dit veel lastiger. Er zijn nu weer veel 
discussies over de mogelijkheden of onmogelijkheden van voorspellen, en wat 
hier nodig voor zou zijn. Praktische concepten en experimenten zoals deze geven 
hierin een begin van een antwoord. 

 --

Noot voor de redactie


 Referentie
 Manjunatha Kogenaru, Philippe Nghe, Frank J. Poelwijk, Sander J. Tans, 
Predicting Evolutionary constraints by identifying conflicting demands in 
regulatory networks, Cell Systems 10, 1-9, June 24 (2020).

doi: https://doi.org/10.1016/j.cels.2020.05.004


Contactpersoon
 Sander Tans
 e-mail: s.tans@xxxxxxxx <mailto:s.tans@xxxxxxxx

 
 
 
 


Attachment: schematische afbeelding incl bijschrift.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] AMOLF-persbericht: Evolutionaire conflicten voorspeld - Communications AMOLF