[PWC-MEDIA] Persbericht Nikhef: Opgefrist routeplan Europese deeltjesfysica gepubliceerd

  • From: Nikhef communications <communications@xxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 19 Jun 2020 13:03:48 +0200

Persbericht Nikhef
------------------------
Opgefrist routeplan Europese deeltjesfysica gepubliceerd


De CERN-Raad heeft vandaag tijdens een virtuele open zitting de nieuwe 
strategie bekendgemaakt voor de toekomst van de deeltjesfysica in Europa. De 
update van 2020 van de Europese strategie voor deeltjesfysica 
<https://home.cern/sites/home.web.cern.ch/files/2020-06/2020%20Update%20European%20Strategy.pdf>
 geeft een visie voor de toekomst van het veld zowel op korte als op lange 
termijn. Met deze visie behoudt Europa een leidende rol in de deeltjesfysica en 
in de innovatieve technologieën die in dit kader ontwikkeld worden.

 

De wetenschappelijke prioriteiten zijn het higgsdeeltje in detail bestuderen en 
de high-energy frontier, de grens van de hoogst haalbare energie, verkennen. 
Dit zijn twee cruciale en elkaar aanvullende manieren om de open vragen in de 
deeltjesfysica aan te pakken.

 

Het document noemt hiertoe als hoogste prioriteit na de Large Hadron Collider 
(LHC) een "Higgs-fabriek". Zo’n elektron-positron versneller kan heel precies 
de eigenschappen van het higgsdeeltje meten dat wetenschappers in 2012 bij de 
LHC op CERN ontdekten. Bovendien beveelt de strategie aan dat Europa, samen met 
de wereldwijde gemeenschap, een haalbaarheidsonderzoek uitvoert voor een nieuwe 
generatie hadron-hadron versneller, met een elektron-positron versneller als 
een mogelijke eerste fase. Op de langere termijn moet zo’n hadron-hadron 
versneller botsingen met de hoogst haalbare energieën onderzoeken. De strategie 
onderstreept daarbij het belang van het opvoeren van de R&D-activiteiten voor 
geavanceerde versneller-, detector- en computertechnologieën. Dit is een 
noodzakelijke voorwaarde voor alle toekomstige projecten.

 

Nikhef-directeur prof. Stan Bentvelsen onderkent het belang van de opgefriste 
Europese strategie. “LHC is buitengewoon succesvol en heeft ons ontzettend veel 
geleerd over de wereld van elementaire deeltjes.  Met deze strategie heeft deze 
versneller een uitstekende toekomst; het onderzoek aan het higgsdeeltje en alle 
andere fascinerende onderwerpen levert nog vele jaren top-wetenschap. Voor de 
haalbaarheid van de ambitieuze plannen op lange termijn is verdere samenwerking 
met de Europese labs, ook met Nikhef, cruciaal. Maar ook wereldwijde 
samenwerking, want zonder mondiale afstemming kom je er ook niet. CERN zal zijn 
world-leading positie moeten behouden, en deze strategie geeft daarvoor de 
ruimte.”

 

De succesvolle voltooiing  in het komende decennium van de High-Luminosity LHC, 
waarvoor momenteel upgrade-werkzaamheden bij CERN worden uitgevoerd, moet een 
focus van de Europese deeltjesfysica blijven, aldus het document. Nikhef speelt 
een belangrijke rol bij het moderniseren van de LHC-experimenten, om ze gereed 
te maken voor de veel intensere deeltjesbundels van de High-Luminosity LHC. De 
High-Luminosity LHC zal naar verwachting tot 2038 in bedrijf zijn.

 

Een toekomstige electron-positron versneller, een Higgs-fabriek, zou moeten 
worden geïmplementeerd binnen 10 jaar na de volledige benutting van de High 
Luminosity LHC. De daarmee mogelijke precisiemetingen aan het higgsdeeltje zijn 
een veelbelovende manier om naar fysica te zoeken die verder gaat dan het 
standaardmodel.

 

De strategie gaat om meer dan alleen versnellerfysica. Zo blijft Europa 
neutrino-onderzoek in Japan en de VS steunen. Daarnaast wordt verdere 
samenwerking met het aangrenzende veld van de astrodeeltjesfysica opgezocht. 
Dit onderzoeksgebied bestudeert ook de fundamentele bouwstenen van het 
universum en hun interacties, met name via zwaartekrachtsgolven en de 
speurtocht naar donkere materie. Ook het belang van een breed programma in de 
theoretische deeltjesfysica wordt benadrukt, inclusief het ontwikkelen van 
nieuwe rekenmethoden.

 

Ambitieuze strategie gedreven door wetenschappelijke prioriteiten

"De strategie wordt vooral gedreven door de wetenschap en presenteert de 
wetenschappelijke prioriteiten voor het veld", zegt Ursula Bassler, voorzitter 
van de CERN-raad. De in de strategie geschetste wetenschappelijke visie moet 
als richtsnoer dienen voor CERN en een coherent wetenschapsbeleid in Europa 
mogelijk maken.

 

“Dit is een zeer ambitieuze strategie, die met een voorzichtige, stapsgewijze 
aanpak een mooie toekomst schetst voor Europa en voor CERN. We zullen blijven 
investeren in sterke samenwerkingsprogramma's tussen CERN en andere 
onderzoeksinstituten in de lidstaten van CERN en daarbuiten, 'verklaarde 
CERN-directeur-generaal Fabiola Gianotti.' Deze samenwerkingen zijn essentieel 
voor duurzame wetenschappelijke en technologische vooruitgang en leveren veel 
voordelen voor de samenleving op. '

 

"De natuurlijke volgende stap is het onderzoeken van de haalbaarheid van de 
aanbevelingen, terwijl we doorgaan met het volgen van een divers programma van 
projecten met grote impact", legt voorzitter van de Europese strategiegroep 
Halina Abramowicz uit. "Europa moet de deur openhouden voor deelnamen aan 
andere grote projecten die het veld als geheel zullen dienen, zoals het 
voorgestelde International Linear Collider-project."

 

Brede maatschappelijke impact

Naast het onmiddellijke wetenschappelijke potentieel, hebben grote 
onderzoeksinfrastructuren zoals CERN een brede maatschappelijke impact, in 
termen van technologie, economie en menselijk kapitaal. Vooruitgang in 
versnellers, detectoren en computers kan tot toepassingen leiden op veel 
verschillende gebieden, bijvoorbeeld (bio)medische technologieën, ruimtevaart, 
kunstmatige intelligentie en robotica.  Voor industriële partners stimuleert 
het werken met grote onderzoeksinfrastructuren innovatie. De opleiding van 
wetenschappers, ingenieurs, technici en professionals met verschillende 
achtergronden vormt een talentenpool voor industrie en andere gebieden van de 
maatschappij. Als twee andere belangrijke aspecten noemt de strategie verder 
het minimaliseren van de milieu-impact en het belang van open science.

 

Het updateproces

Het updaten van de Europese strategie voor deeltjesfysica begon in 2018 met een 
oproep voor wetenschappelijke input. In september 2018 richtte de CERN-raad een 
Europese strategiegroep (ESG) op om het proces te coördineren. De ESG werkte 
nauw samen met de wetenschappelijke gemeenschap. Tijdens een drukbezocht open 
symposium in het Spaanse Granada in mei 2019, werd de input van de 
wetenschappelijke gemeenschap besproken. De Physics Preparatory Group (PPG) 
stelde vervolgens een voorbereidingsboek op waarin de ideeën en voorstellen 
werden samengevat.

In januari 2020 bereikte de ESG overeenstemming over de aanbevelingen voor de 
toekomst van het veld. Dit gebeurde in een intensieve weeklange redactiesessie 
in het Duitse Bad Honnef. Voor Nederland namen Nikhef-directeur Stan 
Bentvelsen, de Nederlandse deeltjesfysicus en vertegenwoordiger in de CERN-Raad 
Eric Laenen en de Nijmeegse deeltjesfysicus Sijbrand de Jong, voorheen 
voorzitter van de CERN-Raad, deel aan het overleg. De aanbevelingen werden in 
maart aan de CERN-Raad voorgelegd, en zouden oorspronkelijk op 25 mei worden 
aangekondigd. Vanwege de wereldwijde Covid-19 situatie werd dit uitgesteld naar 
19 juni.

----------------

Over Nikhef
Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef verricht onderzoek op 
het gebied van deeltjes- en astrodeeltjesfysica. Nikhef is een 
samenwerkingsverband tussen de institutenorganisatie van NWO en zes 
universiteiten: de Radboud Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de 
Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht 
en de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

-----------------
Meer informatie voor de pers, niet voor publicatie: 

Nikhef / Vanessa Mexner 06 46812075

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Nikhef: Opgefrist routeplan Europese deeltjesfysica gepubliceerd - Nikhef communications