[PWC-MEDIA] Persbericht: Herstel van gezichtsvermogen door elektrische stimulatie

  • From: Esmeralda Schemmekes <e.schemmekes@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 9 Jul 2020 07:15:51 +0000

[cid:image001.jpg@01D655D1.8A1DE870]Persbericht

Amsterdam, 9 juli 2020Herstel van gezichtsvermogen door elektrische stimulatie

In een nieuw onderzoeksproject willen wetenschappers van het Nederlands 
Herseninstituut en de Radboud Universiteit samen met vijf andere Europese 
organisaties het gezichtsvermogen van blinden herstellen door middel van 
elektrische stimulatie van de hersenen. Het project wordt gecoördineerd door de 
Universiteit van Zürich en door de Europese Unie ondersteund met 4 miljoen euro.Verschillende teams van zeven Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen 
met expertise op het gebied van kunstmatige neurale netwerken en ‘deep 
learning”, hersenonderzoek, materiaalkunde, en het ontwerp van microsystemen, 
gaan technologie ontwikkelen om blinden een rudimentaire vorm van zien terug te 
geven. Dit zal worden gedaan door middel van elektrische stimulatie van de 
visuele hersenschors, een belangrijk hersengebied voor het zien.Nieuwe technologische doorbraken

Het doel van het project is het ontwikkelen van een prothese met duizenden 
elektroden die worden aangedreven door camerabeelden via een computer. "We 
streven naar een prothese met meer dan duizend elektroden, die vele jaren, 
zelfs decennia zal blijven werken", legt Pieter Roelfsema, projectleider en 
directeur van het Nederlands Herseninstituut, uit. “De huidige systemen 
stimuleren slechts een klein aantal hersencellen en hebben een levensduur van 
slechts enkele maanden tot een jaar.”Roelfsema is ervan overtuigd dat het project zal slagen: "We hebben een sterk 
team met internationale partners die diverse relevante expertises 
vertegenwoordigen. Ik verwacht veel van dit team, dat nieuwe technologische 
doorbraken zal bereiken, zodat een aantal gevolgen van blindheid zullen 
verbeteren".Innovatie tot stand brengen

In het project staat innovatie centraal. Om stimulatie van zenuwcellen in de 
hersenen mogelijk te maken zijn dunne, flexibele elektroden nodig waarmee 
weefselschade tot een minimum beperkt blijft. Daarnaast moet zowel de coating 
van de elektroden worden verbeterd en moeten er nieuwe microchips worden 
ontwikkeld.Doorbraken worden ook verwacht als het gaat om kunstmatige neurale netwerken 
die getraind zijn met ‘deep learning’. De netwerken sturen alleen de meest 
relevante visuele informatie van een camera door naar de hersenen. Hierdoor kan 
een blind persoon objecten en gezichtsuitdrukkingen herkennen en door onbekende 
omgevingen navigeren.Het creëren van duurzame elektroden

Bij het Nederlands Herseninstituut zal gewerkt worden aan het ontwikkelen en 
testen van een nieuwe generatie flexibele elektroden die een toekomstige blinde 
gebruiker misschien wel tientallen jaren kan gebruiken. Het team van Pieter 
Roelfsema en Xing Chen zal samen met de projectpartners de elektroden grondig 
testen op proefdieren ter voorbereiding op de introductie in de kliniek."Onze resultaten zijn niet alleen van toepassing zijn op visuele protheses, 
maar kunnen mogelijk ook verbeteringen op het vlak van andere hersenprothesen 
mogelijk maken omdat ze een langdurige implantatie mogelijk maken," zegt Xing 
Chen, Post-doc onderzoeker bij het Nederlands Herseninstituut.Financiering

Het project is gefinancierd in het kader van Horizon 2020. Met Horizon 2020 
willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie 
stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het 
concurrentievermogen van Europa vergroten.

Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om 
samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel 
Europa spelen.Het verkrijgen van financiële steun van de Europese Unie vereist excellente 
wetenschap op innovatieve en veelbelovende interdisciplinaire 
onderzoeksgebieden die nieuwe en relevante ideeën opleveren voor het 
bedrijfsleven en de samenleving. Het internationale project Neural Active 
Visual Prosthetics for Restoring Function (NeuroViPeR) voldoet aan al deze 
criteria en heeft een EU-onderzoekssubsidie van in totaal 4 miljoen euro voor 
vier jaar ontvangen. Het project gaat van start op 1 september 2020.

De zeven partners van het project

Het internationale project Neural Active Visual Prosthetics for Restoring 
Function (NeuraViPeR) brengt wetenschappers van de Universiteit van Zürich 
(Zwitserland), de Universiteit van Freiburg (Duitsland), het Nederlands 
Herseninstituut - KNAW, de Radboud Universiteit (Nederland) en de Miguel 
Hernández Universiteit van Elche (Spanje) samen. Het Vlaamse 
onderzoeksinstituut IMEC/IMINDS en het Nederlandse bedrijf Phosphoenix zijn ook 
betrokken bij het project, met een totaalbudget van 3.999.681 euro.Noot voor de redactie
Afbeelding: schematische weergave van een prothese en de connectie met de 
camera. Credits: Pieter Roelfsema en Xing Chen, Nederlands Herseninstituut.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Xing Chen, postdoc onderzoeker, 
via 0650268306 of x.chen@xxxxxxxxxxx<mailto:x.chen@xxxxxxxxxxx>.

Project site: https://cordis.europa.eu/project/id/899287

Verder lezen
Interview met Pieter 
Roelfsema<https://herseninstituut.nl/onderzoek/onderzoeksgroepen/roelfsema-groep/mijn-droom-een-prothese-die-blinden-weer-laat-zien/>
Hoe weten je hersenen waar een voorwerp eindigt en de achtergrond 
begint?<https://herseninstituut.nl/hersenstimulatie-toont-verschillen-aan-informatieverwerking-visuele-waarneming/>
Human/ Clinical 
studies<https://nin.nl/research/researchgroups/roelfsema-group/human-clinical-studies/>Met vriendelijke groeten,
Esmeralda Schemmekes
06 41098125
Afwezig op maandag

Nederlands Herseninstituut
Meibergdreef 47| 1105 BA | Amsterdam
www.herseninstituut. nl<http://www.herseninstituut.knaw.nl/> | 
@Herseninstituut<https://twitter.com/Herseninstituut>

[/Users/esmeralda/Library/Containers/com.microsoft.Outlook/Data/Library/Caches/Signatures/signature_1961339534]JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Herstel van gezichtsvermogen door elektrische stimulatie - Esmeralda Schemmekes