[PWC-MEDIA] Persbericht AMOLF: Perovskiet presteert beter onder druk

  • From: Communications AMOLF <Communications@xxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 16 Jul 2020 09:54:20 +0200

Persbericht

Perovskiet presteert beter onder druk

 

Perovskiet, een veelbelovend materiaal voor zonnecellen, kun je veel stabieler 
en daarmee efficiënter maken door slechts één ion te vervangen. Onderzoekers 
van AMOLF lieten op onverwachte wijze zien hoe dat kan: druk blijkt een 
belangrijke rol te spelen. Ze publiceren hun bevindingen in het vaktijdschrift 
Cell Reports Physical Science op 15 juli.  


 
 
Zonnecellen van een combinatie van silicium en perovskiet - met name de variant 
met gemengde halides zoals jood en broom - zijn potentieel efficiënter en 
goedkoper dan de traditionele siliciumzonnecellen. Zo zetten ze een veel groter 
deel van het zonlicht om in elektriciteit. Maar perovskieten vallen uiteen 
onder invloed van licht en zijn zodoende nog niet bruikbaar in de praktijk. Het 
vervangen van het (postitief geladen) kation in de structuur helpt. 
Onderzoekers van AMOLF hebben nu laten zien dat dat komt omdat de structuur 
daarmee in elkaar gedrukt wordt, net alsof je er veel druk op uitoefent. 

 
Chemische intuïtie

Een perovskiet bestaat uit een loodion omringd door halides, bijvoorbeeld jood 
en broom. Binnenin de holle structuur die dit vormt bevindt zich een kation 
zoals methylammonium. Het probleem is dat er bij het beschijnen met licht 
gebiedjes ontstaan in het materiaal waar vooral joodionen zitten en andere met 
voornamelijk broomionen. Het voordeel van het jood-broom mengsel in de 
perovskieten verdwijnt dan: een groot deel van het lichtspectrum wordt  in 
hitte omgezet in plaats van elektriciteit.

Eline Hutter, chemicus van origine en tot dit jaar onderzoeker bij AMOLF, dacht 
dat de spontane scheiding van de halides wel eens voorkomen zou kunnen worden 
door het materiaal onder hoge druk te zetten. “Ik wist toen nog niet precies 
waarom. Noem het chemische intuïtie.” 

 
Uitdagende experimenten

Gelukkig beschikt de Hybrid Solar Cells groep bij AMOLF over een apparaat dat 
goed van pas komt: een zogeheten Transient Absorption Spectrometer (TAS) die 
onder zeer hoge druk de elektronische eigenschappen kan meten van dit soort 
materialen. “Deze drukcel is uniek in de wereld,” zegt groepsleider Bruno 
Ehrler. “Maar ik was aanvankelijk sceptisch over Eline's idee, ook omdat de 
experimenten die we zouden moeten doen te uitdagend leken.” 

In samenwerking met collega Loreta Muscarella lukt het Eline Hutter om met dit 
apparaat te meten wat er gebeurt met het materiaal na beschijnen met licht. 
“Als er geen druk op het materiaal staat zien we de scheiding van broom en 
jood. Onder 3000 bar druk zie je duidelijk dat er geen scheiding meer 
plaatsvindt.”

 
Praktische oplossing

Dit mooie resultaat bevestigt Hutters hypothese dat het vrije volume in het 
materiaal, en daarmee de druk, een cruciale rol speelt bij de scheiding van de 
halides. Maar het is onpraktisch om een zonnecel te maken die onder zo'n hoge 
druk staat. Daar blijkt echter een zeer praktische oplossing voor te zijn, legt 
Hutter uit. “Wanneer je het kation in de holle ruimtes van het perovskiet 
vervangt door een kleiner kation zoals cesium, vindt er zogeheten chemische 
contractie plaats. De hele structuur krimpt van binnenuit in elkaar als aarde 
die indroogt en samentrekt. Het effect is precies hetzelfde als het onder hoge 
druk zetten van het materiaal.”

Hutter en collega's toonden vervolgens met de TAS aan dat er ook in dit 
chemisch samengedrukte perovskiet geen scheiding meer plaatsvindt van jood en 
broom. Daarmee bewijzen ze dat een vergeten aspect van de theorie belangrijk 
is: het volume van het materiaal is eerder nooit meegenomen in de berekeningen, 
zegt Hutter. “Het mooie van dit onderzoek vind ik de link tussen de externe en 
interne druk.” 

 
Stabiliteit verzekerd

Om perovskieten stabiel te maken is dit een essentiële ontdekking, zegt ook 
Ehrler. “De focus heeft altijd gelegen op de kinetiek: het vertragen van de 
beweging van de ionen, zodat ze langzamer zouden ontmengen. Wij laten nu zien 
dat het verhogen van de druk juist de thermodynamica verandert: de ionen 
bewegen nog even snel, maar het is energetisch niet meer gunstig als jood en 
broom ontmengen. Dat gebeurt dan ook niet meer.”

 
Bijschrift figuur:

Segregatie van bromide en jodide in perovskieten resulteert in een inhomogeen 
energielandschap, weergegeven als bergen en valleien. Onder hoge druk blijven 
de bromide en jodide gemengd, waardoor de perovskieten hun gunstige 
eigenschappen voor zonnecellen behouden. Image credit: THISillustrations.com

 
 
Noot voor de redactie

 
Contact

Bruno Ehrler

E-mail: b.ehrler@xxxxxxxx <mailto:b.ehrler@xxxxxxxx

 
Referentie

E.M. Hutter, L.A. Muscarella, F. Wittmann, J. Versluis, L. McGovern, H.J. 
Bakker, Y.W. Woo, Y.K. Jung, A. Walsh, B. Ehrler, Thermodynamic Stabilization 
of Mixed-Halide Perovskites Against Phase Segregation, July 15, (2020), 
https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2020.100120

 
 Erny Lammers | Communicatie | AMOLF <http://www.amolf.nl/> &  Advanced Research 
Center for Nanolithography (ARCNL <http://www.arcnl.nl/> )| Postbus 41883 - 
1009 DB Amsterdam | Science Park 104 - 1098 XG Amsterdam | t: +31 (0)20 754 
7408 |e.lammers@xxxxxxxx <mailto:e.lammers@xxxxxxxx

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

 
Volg AMOLF op: Twitter | LinkedIn | YouTube 
<http://www.youtube.com/user/fominstituteamolf

Volg ARCNL op: Twitter 
Attachment: Fig. persbericht perovskieten.png
Description: PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht AMOLF: Perovskiet presteert beter onder druk - Communications AMOLF