[PWC-MEDIA] ARCNL persbericht: Verborgen nanostructuren zichtbaar maken met conversie van licht naar geluid

  • From: Communications ARCNL <ARCNLcommunications@xxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 8 Jul 2020 09:55:39 +0200

ARCNL persbericht

Verborgen nanostructuren zichtbaar maken met conversie van licht naar geluid

Onderzoekers van ARCNL hebben een manier gevonden om nanostructuren te 
detecteren die verborgen liggen onder vele lagen ondoorzichtig materiaal. Zij 
gebruiken hiervoor extreem hoogfrequente geluidsgolven opgewekt  door licht. 
Hun methode is interessant voor de productie van halfgeleiders, bijvoorbeeld 
bij het uitlijnen van wafers. De onderzoekers kwamen ook nieuwe, interessante 
verschijnselen op het gebied van fotoakoestiek op het spoor. Ze publiceerden 
hun resultaten in Physical Review Applied op 7 juli 2020. Stephen Edward, de 
eerste auteur van het artikel, verdedigde op 18 juni zijn proefschrift over dit 
onderwerp online aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor de productie van geavanceerde computerchips en onderdelen print een 
nanolithografiemachine meerdere lagen met uiterst kleine structuren op een 
wafer.  Om te zorgen dat deze lagen accuraat op elkaar aansluiten zijn er op de 
wafer lijnen aangebracht die de machine vertellen waar  te printen. “Terwijl 
markeerlijnen onmisbaar zijn bij nanolithografie, liggen ze begraven onder vele 
lagen materiaal dat ook nog vaak ondoorzichtig is. Dit maakt het lastig om met 
licht de lijnen te lokaliseren en de machine uit te lijnen.”, zegt Stephen 
Edward die zijn promotieonderzoek deed in de groep Light-Matter Interaction van 
ARCNL. 

‘Kijken’ met licht
 Veel materialen die ondoorzichtig zijn voor licht laten wel geluidsgolven 
door, die ook gebruikt kunnen worden om onderliggende structuren zichtbaar te 
maken. Groepsleider Paul Planken: “De meeste mensen kennen dit van de medische 
wereld. Een echoscopieapparaat stuurt geluidsgolven met een hoge frequentie het 
lichaam in en die weerkaatsen aan het grensvlak van verschillende weefsels. Er 
ontstaat een beeld door omzetting van de geluidsgolven in een elektrisch 
signaal. Voor de meeste medische toepassingen zijn deze afbeeldingen 
gedetailleerd genoeg, maar bij het uitlijnen in de nanolithografie voldoet 
echoscopie bij lange na niet. De afmetingen van de contouren die zichtbaar 
worden met echoscopie zijn omgekeerd evenredig met de frequentie. Dus, om 
structuren op de nanoschaal zichtbaar te maken met geluid moeten we 
geluidsgolven gebruiken met een veel hogere frequentie.”

'Kloppen' met licht
 Planken, Edward en de co-auteurs wisten dat met een laser gegenereerde korte 
lichtpulsen dergelijke hoogfrequente geluidsgolven kunnen opwekken in een 
ondoorzichtig materiaal. “Het is een beetje zoals het kloppen op een deur 
waarbij de geluidsgolven zich voortbewegen naar de andere kant van de deur”, 
zegt Edward. “Bij ons experiment ging het om een ‘bons’ van de laser die een 
geluidsgolf veroorzaakt in het ondoorzichtige materiaal.”
 Net als in medische toepassingen, reflecteren de geluidsgolven bij de 
grensvlakken in het materiaal waardoor er een golf ontstaat die teruggaat naar 
het oppervlak. In het begin hadden de onderzoekers hun twijfels; zou er wel 
voldoende bruikbare informatie zitten in dit signaal? Planken: “Ik was 
sceptisch want de geluidsgolven moeten door vele lagen dilectrisch materiaal 
heen voordat ze het diepgelegen tralie bereiken. Als ze dan reflecteren bij 
alle grensvlakken, dan zitten we opgescheept met een warboel aan geluidsgolven. 
Maar het bleek dat de stapel dunne lagen dilectrisch materiaal zich gedraagt 
als één dikke laag. Dit komt doordat elke afzonderlijke laag dunner is dan de 
golflengte van de geluidsgolven. Hierdoor bereikt het geluid rechtstreeks de 
diepgelegen lijnen van het tralie.”

‘Luisteren’ met licht
 Het geluid wordt door het tralie wel gereflecteerd. Doordat het oppervlak niet 
vlak is maar bestaat uit periodieke dalen en pieken, komt het geluid uit een 
dal net iets later aan het oppervlak dan het geluid uit een piek. “Wanneer de 
geluidsgolf het oppervlak bereikt, ontstaat er een minieme verplaatsing van de 
atomen; een kopie van het tralie verschijnt aan het oppervlak”, vertelt Edward. 
“Als we het oppervlak scannen met een tweede laserpuls, dan kunnen we het 
diffractiesignaal meten dat is ontstaan door de kleine atoomverplaatsingen.”

Nu de onderzoekers hebben laten zien dat het mogelijk is om verborgen 
nanostructuren in ondoorzichtig materiaal te detecteren, willen ze hun methode 
verder ontwikkelen. Planken: “Onze resultaten laten niet alleen interessante en 
nieuwe aspecten op het gebied van fotoakoustiek zien, maar bieden ook 
veelbelovende oplossingen voor praktische uitdagingen in de nanolithografie. 
Voor industriële toepassingen moeten we het systeem optimaliseren zodat we 
signalen krijgen die sterker, sneller en robuuster zijn. Maar we willen ook de 
effecten van het signaal beter begrijpen en de grenzen van onze aanpak bepalen. 
Zo willen we kijken of we ook markeerlijnen kunnen waarnemen die heel dicht 
tegen elkaar aan liggen.”

Noot voor de redactie

Contactpersoon
Paul Planken (ARCNL groepsleider en UvA professor)
email: p.planken@xxxxxxxx

Referentie
S. Edward, H. Zhang, I. Setija, V. Verrina, A. Antoncecchi, S. Witte, P.C.M. 
Planken, Detection of hidden gratings through multilayer nanostructures using 
light and sound, Phys. Rev. Appl. 14, 014015 (2020) 
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.14.014015

Illustratie
Bijschrift
Een femtoseconde laserpuls ‘klopt’ op het ondoorzichtige materiaal (1), 
waardoor er een hoogfrequente akoestische golf voortbeweegt door de lagen (2) 
totdat het de verborgen tralielijnen bereikt. De akoestische golven reflecteren 
bij het tralie en gaan retour (3) als een tralie-vormige golf . Als deze golf 
het oppervlak bereikt (4), deformeert dat enigszins, wat gedetecteerd worden 
aan de hand van het diffractiesignaal  een tweede laserpuls die het oppervlak 
scant. 
Erny Lammers | Communicatie | AMOLF <http://www.amolf.nl/> &  Advanced Research 
Center for Nanolithography (ARCNL <http://www.arcnl.nl/> )| Postbus 41883 - 
1009 DB Amsterdam | Science Park 104 - 1098 XG Amsterdam | t: +31 (0)20 754 
7408 |e.lammers@xxxxxxxx <mailto:e.lammers@xxxxxxxx

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

 
Volg AMOLF op: Twitter | LinkedIn | YouTube 
<http://www.youtube.com/user/fominstituteamolf

Volg ARCNL op: Twitter 

Attachment: Fig. verborgen nanostructuren.png
Description: PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] ARCNL persbericht: Verborgen nanostructuren zichtbaar maken met conversie van licht naar geluid - Communications ARCNL