[PWC-MEDIA] Netspar Persbericht - embargo: De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld “Ex post sturing via solidariteitsreserve heeft geen meerwaarde”

  • From: Netspar <info@xxxxxxxxxx>
  • To: Netspar <info@xxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 20 Oct 2021 19:16:38 +0000

Persbericht - embargo tot donderdag 21 oktober, 08.00 uur
Dit bericht staat na afloop van het embargo ook op: 
https://www.netspar.nl/nieuws/

Persbericht

De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld

De solidariteitsreserve is een nieuw element in het pensioenakkoord. Deze 
reserve kan worden gebruikt voor intergenerationele risicodeling. Wij hebben 
aan de hand van de academische literatuur geïnventariseerd hoe de 
solidariteitsreserve kan bijdragen aan risicodeling tussen generaties en wat de 
implicaties zijn voor de vormgeving van de solidariteitsreserve. Er worden vier 
voordelen benoemd in Memorie van Toelichting van SZW en met ons onderzoek 
ontrafelen wij deze geclaimde voordelen.

Aldus Netspar-onderzoekers Servaas van Bilsen, Roel Mehlkopf en Antoon Pelsser 
in hun onderzoek waarin zij de geclaimde voordelen van de solidariteitsreserve 
ontrafelen op basis van hun inventarisatie van de academische literatuur.

Hun bevinding is dat de solidariteitsreserve meerwaarde heeft bij risicodeling 
van beleggingsrisico tussen huidige en toekomstige generaties indien het 
leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid optimaal gekozen is. Tevens concluderen 
zij dat risicodeling bij optimaal beleid met toekomstige deelnemers niet leidt 
tot minder pech- en gelukgeneraties. Het leidt tot meer beleggingsrisico en een 
hoger verwacht pensioen voor toekomstige deelnemers.

Publicatie
De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld, Servaas van Bilsen 
(Universiteit van Amsterdam), Roel Mehlkopf (Tilburg University en Cardano) en 
Antoon Pelsser (Universiteit Maastricht en Universiteit van Amsterdam), 2021, 
Netspar Design paper 186

Over Netspar
Netspar<http://www.netspar.nl> is een kennis- en onderzoeksnetwerk, gericht op 
een goed geïnformeerd pensioendebat. Met onderzoek op het gebied van pensioenen 
en vergrijzing, in samenwerking met wetenschap, overheid en pensioensector, 
dragen we bij aan een financieel gezonde oude dag in Nederland.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Meer informatie: Roel Mehlkopf 
r.j.mehlkopf@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:r.j.mehlkopf@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>; 
06-42876337


Met vriendelijke groeten,

Mandy van Trier
Assistant Communications & Education

Netspar  Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
Visiting address Tilburg University • Koopmans Building K 518  • Warandelaan 2 
• 5037 AB • Tilburg
Phone +31 13 466 4621
www.netspar.nl<http://www.netspar.nl/>

Absent on Wednesday

Attachment: B20211021_Solidariteitsreserve ontrafeld.jpg
Description: B20211021_Solidariteitsreserve ontrafeld.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Netspar Persbericht - embargo: De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld “Ex post sturing via solidariteitsreserve heeft geen meerwaarde” - Netspar