[PWC-MEDIA] Persbericht: Blinde vrouw in staat om eenvoudige vormen te zien

  • From: Esmeralda Schemmekes <e.schemmekes@xxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 20 Oct 2021 11:43:16 +0000

20 oktober 2021,

Blinde vrouw in staat om eenvoudige vormen te zien met behulp van een 
hersenimplantaat
Nieuw gepubliceerd onderzoek laat zien hoe een team van wetenschappers van de 
Universiteit Miguel Hernández (Spanje), het Nederlands Herseninstituut en het 
John A. Moran Eye Center van de Universiteit van Utah (VS) met succes een vorm 
van kunstmatig zicht heeft gecreëerd voor een blinde vrouw. De resultaten 
betekenen een sprong voorwaarts voor wetenschappers die een visuele 
hersenprothese willen maken om de onafhankelijkheid van blinden te vergroten.

WITTE LICHTPUNTEN
In Spanje implanteerde een neurochirurg een implantaat bestaande uit 100 
elektroden in de visuele cortex van een 58-jarige blinde vrouw. Op deze manier 
konden zenuwcellen die zich dicht bij de elektroden bevinden worden gemeten 
maar ook elektrisch worden gestimuleerd. Ze droeg een bril die was uitgerust 
met een camera. De visuele gegevens die door de camera werden verzameld werden 
door speciale software gecodeerd en doorgestuurd naar de elektroden in de 
hersenen. De elektroden stimuleerden vervolgens de omringende zenuwcellen om 
witte lichtpunten te produceren die bekend staan als 'fosfenen' om een 
afbeelding te creëren.

De blinde vrouw was een voormalig natuurkundelerares en was ten tijde van het 
onderzoek al 16 jaar volledig blind. Ze had geen complicaties van de operatie 
en onderzoekers vonden dat het implantaat de hersenfunctie niet schaadde of 
negatief beïnvloedde. Met behulp van het implantaat was ze in staat om lijnen, 
vormen en eenvoudige letters te identificeren die werden aangeboden middels 
elektrische hersenstimulatie.

VEELBELOVEND
"Deze resultaten zijn veel belovend omdat ze zowel veiligheid als werkzaamheid 
aantonen. Ze zouden kunnen helpen om een lang gekoesterde droom van veel 
wetenschappers te verwezenlijken, namelijk het rechtstreeks overbrengen van 
informatie van de buitenwereld naar de visuele cortex van blinde personen, 
waardoor een rudimentaire vorm van zicht wordt hersteld", vertelt prof. Eduardo 
Fernández. Hij voegde er ook aan toe dat "hoewel deze voorlopige resultaten 
zeer bemoedigend zijn, moeten we ons ervan bewust zijn dat er nog een aantal 
belangrijke onbeantwoorde vragen zijn en dat nog veel problemen moeten worden 
opgelost voordat een visuele prothese een klinische therapie is".

"Deze nieuwe studie levert een bewijs en toont aan dat onze eerdere bevindingen 
in apenexperimenten kunnen worden vertaald naar mensen", zegt prof. Pieter 
Roelfsema, directeur van het Nederlands Herseninstituut en medeauteur van het 
artikel. "Dit werk zal waarschijnlijk een mijlpaal worden voor de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën die de behandeling van blindheid kunnen transformeren".

"Een doel van dit onderzoek is om een blinde meer mobiliteit te geven", zegt 
prof. R.A. Normann, ook co-auteur van het onderzoek. "Het zou hen in staat 
kunnen stellen een persoon, deuropeningen of auto's te identificeren. Het zou 
de onafhankelijkheid en veiligheid kunnen vergroten. Dat is waar we naartoe 
werken."

Het onderzoeksteam hoopt dat de volgende reeks experimenten een geavanceerder 
beeldcoderingssysteem zal gebruiken, dat in staat is om meer elektroden 
tegelijkertijd te stimuleren en complexere visuele beelden op te wekken.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Roelfsema, 
p.roelfsema@xxxxxxxxxxx<mailto:p.roelfsema@xxxxxxxxxxx> | 0638634477 of Xing 
Chen, x.chen@xxxxxxxxxxx<mailto:x.chen@xxxxxxxxxxx> | 0650268306

Artikel: Visual percepts evoked with an Intracortical 96-channel microelectrode 
array inserted in human occipital cortex https://doi.org/10.1172/JCI151331

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Blinde vrouw in staat om eenvoudige vormen te zien - Esmeralda Schemmekes