[PWC-MEDIA] Beleid houdt weinig rekening met menselijke gewoontes

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 17 Jan 2019 14:10:13 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1542205886808.png]

Persbericht Wageningen University & Research, nr 004, 17 januari 2019 - 
Animatie beschikbaar  - zie link.
https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Beleid-houdt-weinig-rekening-met-menselijke-gewoontes.htm<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1Rg0zGVt4qllLzZOoRJcnNVEmUjUFpzXhVQe3fkDXxPi7NUJAILCpKjZ62stDeTfirg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2Fnieuws-wur%2FShow%2FBeleid-houdt-weinig-rekening-met-menselijke-gewoontes.htm&I=20190117140751.000000b64400%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjNDA4YzJmYjcyMWJhZWM1ZjA0YTgyZjs%3D&S=_ls3rx_bhQVaQF_jCcctw7FelRa-qmKvZUR_x5TIrls>

Op zoek naar onzichtbare olifantenpaadjes in de samenleving

Beleid houdt weinig rekening met menselijke gewoontes

Beleidsmakers zouden meer rekening moeten houden met de gewoontes van burgers. 
Van bovenaf bedachte regelgeving en beleid blijken niet voldoende om het 
menselijk handelen te reguleren, omdat het informele circuit en sociaal gedrag 
leiden tot onbedoelde bijeffecten, zoals belastingontduiking, parkeeroverlast 
en klimaatverandering. Dat betoogt prof. Gert Jan Hofstede bij zijn inauguratie 
als persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University & Research op 17 januari,

In zijn inaugurele rede ‘Artificial sociality – Simulating the social mind’ 
beschrijft prof. Hofstede hoe de samenleving in brede zin zichzelf organiseert. 
Deze zelforganisatie is het resultaat van het stap voor stap handelen van de 
individuen in de samenleving, zonder dat er een centrale coördinatie aan is 
verbonden. Een goed voorbeeld is het ontstaan van informele paadjes op een open 
veld tussen woningen – zgn. olifantenpaadjes, die doorgaans een slingerend 
karakter hebben. Zulke bottom-up zelforganiserende systemen kun je simuleren in 
een computerprogramma, stelt prof. Hofstede. “Dan blijkt dat een eenmaal 
belopen route op een grasveld navolging krijgt. Andere wandelaars treden bij 
voorkeur in deze sporen omdat de voorgangers het pad een beetje hebben 
geëffend. Uit onze simulatiemodellen blijkt dat bij weinig personen het traject 
kan vervagen, maar bij intensief gebruik ontstaat er een bochtig routeplan dat 
zijn structuur behoudt, ook als de reden voor bochten (zoals het omzeilen van 
een plas) is opgeheven.” Het fenomeen is terug te vinden in veel wegen in 
Nederland die een lange historie kennen, tot aan de Romeinse tijd.

Olifantenpaadjes in de samenleving

Nu lijken olifantenpaadjes een marginaal verschijnsel. “Maar je moet bedenken 
dat elk beleidsrelevant systeem tenminste ten dele het resultaat is van 
zelforganisatie”, stelt prof. Hofstede. Hij noemt het instellen van een 
maximumsnelheid op wegen, of parkeerreguleringen in steden als voorbeeld. 
Mensen passen hun gedrag aan aan nieuwe omstandigheden. Automobilisten 
informeren elkaar over flitspalen, en kennen snel de straten net buiten het 
centrum om gratis te parkeren. Via hetzelfde mechanisme wijken de grootste 
bedrijven uit naar landen met de laagste belastingen, kopen kinderen een 
hamburger in het winkelcentrum als de schoolkantine slechts gezonde voedsel 
aanbiedt, en stemmen Britten voor de Brexit. Kenmerk van deze afwijkingen is 
dat vrijwel niemand ze heeft gewild. Daarom zijn officiële regels niet 
voldoende, stelt prof. Hofstede. “Beleidsmakers dienen dus het systeem te 
kennen, voordat ze beleid maken. Dat betekent inzicht de drijfveren van het 
individuele handelen. Het collectieve effect van dat handelen kan leiden tot 
onbedoelde gevolgen.”

Toepassingen

In zijn onderzoek concentreert prof. Hofstede zich op deze sociale simulaties 
als middel om kunstmatige socialiteit (vergelijk kunstmatige intelligentie) in 
kaart te brengen. “Bij het modelleren van menselijke gedrag (bijv. in 
economische modellen), gaat het vooral om kunstmatige intelligentie. Maar de 
relatie tussen mensen  (‘ik volg jou’) en het gedrag van het collectief (de 
olifantenpaadjes) worden systematisch genegeerd.”

Nadrukkelijk voegt hij deze elementen in zijn simulatiemodellen. Zo’n model 
leert bijvoorbeeld boeren om te gaan met een beperkte voorraad aan schoon 
drinkwater of water voor irrigatie. Het model toont wat het bewuste  en 
onbewuste gedrag van het individu betekent voor het collectief. Want mensen 
weten wel tot welke groepen ze behoren, maar niet welke regels er in zulke 
systemen gelden. Als individu word je gestuurd, veelal onwetend.”

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof.dr. Gert Jan Hofstede, persoonlijk hoogleraar 
Artificial sociality (groep Toegepaste informatiekunde) aan Wageningen 
University & Research, tel. 317 484 630 , 
Gertjan.Hofstede@xxxxxx<mailto:Gertjan.Hofstede@xxxxxx> of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter WUR, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.

Foto: Model: Door 250 wandelaars over een grasveld te laten lopen ontstaan 
‘olifantspaadjes’ in de sporen van de eerste wandelaars die het landschap 
‘onthouden’ heeft.

Wageningen University & Research combineert vanuit de missie ‘To explore the 
potential of nature to improve the quality of life’ fundamentele en toegepaste 
kennis om bij te dragen aan het oplossen van belangrijke vragen in het domein 
van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 6.500 medewerkers en 12.000 studenten 
laten zich met open en nieuwsgierige blik inspireren door natuur, maatschappij 
en technologie. Inspiratie die ons al een eeuw in staat stelt om te 
verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te passen; oftewel 
100 years Wageningen Wisdom & Wonder. www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Beleid houdt weinig rekening met menselijke gewoontes - Niessen, Jac