[psicologia_andorra] intrusisme?

  • From: Direcció EENS de Meritxell <eensm@xxxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 15 Oct 2002 10:27:01 +0200

Companys/es,

El Ministeri d'Educació acaba de distribuir a totes les escoles del país el 
"Programa de formació continuada, Curs Escolar 2002-2003" que s'adreça a tots 
els professionals que treballen a les escoles.

Dins l'apartat anomenat "Prevenció" aquest programa conté, entre altres, els 
cursos nº18 "Tècniques de relaxació dels infants a l'educació maternal i a 1er 
cicle de 1a ensenyança" i nº19 "Tècniques d'autocontrol i prevenció de 
l'estrès". Ambdós cursos estan impartits per Cristina Nieto López que es 
defineix com a massatgista, especialista en tècniques de relaxació, 
professional de "rebirthing" i tècnica metamòfica.

Sense voler desmereixer els coneixements i aptituds d'aquesta professional, la 
meva opinió és que ambdós cursos haurien de ser impartits per un psicòleg i que 
així ho hem de manifestar al MInisteri.

Tanmateix, abans d'emprendre qualsevol acció, m'agradaria coneixer les vostres 
opinions al respecte.

Salutacions cordials,

Carolina Serra 

Other related posts: