[psicologia_andorra] Re: intrusisme?

  • From: "rosa" <rosarubio@xxxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 16 Oct 2002 10:06:46 +0200

D'acord amb el que el Marc comenta, crec que bàsicament seria el segon dels 
cursos el que semblaria que hauria de ser impartit per un psicòleg no ?

Rosa Rubio

Other related posts: