[psicologia_andorra] Re: intrusisme?

  • From: Marc Corral <marc.rh@xxxxxxxxxx>
  • To: psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 15 Oct 2002 13:43:26 +0200

Carolina, desconec si esta o no legislat d'alguna manera l'area de
compentencies del psicòleg dins del Principat. A priori et diria que una
massagista no tè els coneixements teorics suficients que acrediti
impartir un curs de prevenció de l'estres.

Marc Corral

En/Na Direcció EENS de Meritxell ha escrit:

> Companys/es, El Ministeri d'Educació acaba de distribuir a totes les
> escoles del país el "Programa de formació continuada, Curs Escolar
> 2002-2003" que s'adreça a tots els professionals que treballen a les
> escoles. Dins l'apartat anomenat "Prevenció" aquest programa conté,
> entre altres, els cursos nº18 "Tècniques de relaxació dels infants a
> l'educació maternal i a 1er cicle de 1a ensenyança" i nº19 "Tècniques
> d'autocontrol i prevenció de l'estrès". Ambdós cursos estan impartits
> per Cristina Nieto López que es defineix com a massatgista,
> especialista en tècniques de relaxació, professional de "rebirthing" i
> tècnica metamòfica. Sense voler desmereixer els coneixements i
> aptituds d'aquesta professional, la meva opinió és que ambdós cursos
> haurien de ser impartits per un psicòleg i que així ho hem de
> manifestar al MInisteri. Tanmateix, abans d'emprendre qualsevol acció,
> m'agradaria coneixer les vostres opinions al respecte. Salutacions
> cordials, Carolina Serra

Other related posts: