[nn77] Vá Viác: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂÂc: Re: Chan Dang Chung 2P

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 3 Aug 2005 14:11:28 +0700 (ICT)

TiÃn sÆ tháng Tuán KhÃo. Tát cá nháng fon tiáng Viát qua háp 
thÆ cáa Tuán khÃo Äán mÃy tao Äáu ko Äác ÄÆác. Cháng 
hiáu mÃy viát cÃi gÃ

Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx> ÄÃ viát: ThÃÂÂng HÃÂÂi 
NgÃÂÂc khÃÂng ÃÂÃÂÂc ÃÂÃÂÃÂÂc à , he he
Mà y cÃÂng viÃÂÂt tiÃÂÂng ViÃÂÂt ÃÂÃÂÃÂÂc mà khÃÂng 
ÃÂÃÂÂc ÃÂÃÂÃÂÂc thÃÂ vÃÂÂt mÃÂy ÃÂiÃÂÂn thoÃÂÂi 
ÃÂi....
(VÃÂÂt ÃÂÃÂu thÃÂ bÃÂÂo tao trÃÂÃÂÂc nhÃÂ, he he he)
NHT

Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:
ÃÂ.mÃÂÂ, cÃÂÂ thÃÂÂng TuÃÂÂn KhÃÂo viÃÂÂt tiÃÂÂng 
ViÃÂÂt là ko thàÃÂÃÂÂc ÃÂÃÂÃÂÂc. ChÃÂÂng hiÃÂÂu 
chÃÂng mà y viÃÂÂt cÃÂi ÃÂÃÂo gÃÂ.

Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx> ÃÂÃÂ viÃÂÂt: Theo toi thi hop 
luon di, vu nay hay day. Ong nao muon kiem chac thi tham gia ngay nhe,
kec..ke...ke...
NHT.

Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:

Ong Chung oi, ong viet tieng anh sai me het roi. Ma
ong to coi vua thoi, bon toi da quyet dinh khai sinh
lai cho ong roi. Tu nay tro di, trong nhom NN77, ong
se duoc goi la CHUNG 2P, hom nao ve hop dong du se
nghe giai thich nhe

kekekeke
--- Tran Trung wrote:

> 
> CNN and BBC news hot hot!
> Theo nguÃÂÃÂÃÂn tin mÃÂÃÂÃÂi nhÃÂÃÂÃÂt mÃÂ chÃÂÃÂng 
> tÃÂÃÂi nhÃÂÃÂ&shy;n
> ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂc tÃÂÃÂÃÂ cÃÂÃÂÃÂc khÃÂ&shy; 
> tÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂng thuÃÂÃÂÃÂ vÃÂÃÂn QuÃÂÃÂÃÂc
> gia, mÃÂÃÂÃÂt cÃÂÃÂn chÃÂÃÂÃÂn ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂng 
> ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂa chÃÂÃÂÃÂt mÃÂÃÂÃÂnh
> ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂc chÃÂÃÂÃÂng 8,5 ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ richte 
> ÃÂÃÂang hÃÂÃÂnh thÃÂ nh
> tÃÂÃÂÃÂi khu vÃÂÃÂÃÂc TrÃÂÃÂu QuÃÂÃÂÃÂ, Gia lÃÂÃÂm, 
> thÃÂ nh phÃÂÃÂÃÂ
> HÃÂ nÃÂÃÂÃÂi mÃÂ trung tÃÂÃÂm lÃÂ nhÃÂÃÂm NN77@. 
> ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ
> trÃÂÃÂnh
> nhÃÂÃÂÃÂng tÃÂÃÂÃÂn thÃÂÃÂÃÂt kinh hoÃÂ ng cÃÂÃÂ 
> thÃÂÃÂÃÂ xÃÂÃÂÃÂy ra,
> ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ nghÃÂÃÂÃÂ anh em tÃÂÃÂ&shy;p trung 
> hÃÂÃÂÃÂp khÃÂÃÂÃÂn cÃÂÃÂÃÂp
> ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ ra nhÃÂÃÂÃÂng biÃÂÃÂÃÂn 
> p hÃÂÃÂp chÃÂÃÂÃÂng chÃÂÃÂy
> nÃÂÃÂÃÂ
> (mÃÂÃÂm), sÃÂÃÂÃÂ cÃÂÃÂÃÂ bÃÂÃÂÃÂt ngÃÂÃÂÃÂ 
> (ÃÂÃÂ khan), phÃÂÃÂng
> chÃÂÃÂÃÂng dÃÂÃÂÃÂch bÃÂÃÂÃÂnh (bÃÂÃÂÃÂ ÃÂÃÂn 
> cÃÂÃÂy chÃÂÃÂÃÂt) vÃÂ 
> nhÃÂÃÂÃÂng trÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂng hÃÂÃÂÃÂp xÃÂÃÂÃÂu 
> nhÃÂÃÂÃÂt cÃÂÃÂ thÃÂÃÂÃÂ xÃÂÃÂÃÂy
> ra (ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂn ÃÂÃÂn ba cÃÂÃÂy).
> ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ nghÃÂÃÂÃÂ tÃÂÃÂÃÂt cÃÂÃÂÃÂ 
> mÃÂÃÂÃÂi ngÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂi chÃÂÃÂ ÃÂÃÂ chÃÂÃÂÃÂ
> nhÃÂÃÂÃÂng tin tÃÂÃÂÃÂc tiÃÂÃÂÃÂp theo.
> TrÃÂÃÂn trÃÂÃÂÃÂng thÃÂÃÂng bÃÂÃÂo.
> GiÃÂÃÂp viÃÂÃÂÃÂc cho PhÃÂÃÂ chÃÂÃÂnh vÃÂÃÂn 
> phÃÂÃÂng NN77@
> TDT ÃÂÃÂÃÂÃÂ kÃÂÃÂ.
> 
> 
> 
> --- Hoang Tuan wrote:
> 
> > Ha ha...
> > TÃÂÃÂi thÃÂÃÂÃÂy ÃÂÃÂ ÃÂÃÂng HÃÂÃÂÃÂi cÃÂÃÂ ng 
> > ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂc ÃÂÃÂÃÂÃÂ
> > CÃÂÃÂÃÂ phÃÂÃÂÃÂt thÃÂÃÂ&shy;t nÃÂÃÂÃÂng 
> > ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ cÃÂÃÂn lÃÂ m gÃÂÃÂÃÂÃÂng
> > ...
> > MÃÂ nÃÂÃÂn chÃÂÃÂ trÃÂÃÂÃÂng phÃÂÃÂÃÂt vÃÂÃÂÃÂ 
> > tÃÂ i chÃÂ&shy;nh...
> > CÃÂÃÂ lÃÂÃÂÃÂ lÃÂ phÃÂÃÂÃÂi ÃÂÃÂÃÂÃÂng 
> > gÃÂÃÂp quÃÂÃÂÃÂ NN77, ai
> bÃÂÃÂÃÂ
> > phÃÂÃÂÃÂt thÃÂÃÂ nÃÂÃÂÃÂp vÃÂÃÂ ÃÂÃÂÃÂÃÂ, 
> > rÃÂÃÂÃÂi anh em lÃÂÃÂÃÂy
> > tiÃÂÃÂÃÂn ÃÂÃÂÃÂÃÂ ÃÂÃÂi xÃÂ i nhÃÂÃÂÃÂ
> > ThÃÂÃÂÃÂ quÃÂÃÂÃÂ thÃÂÃÂ khÃÂÃÂng cÃÂÃÂÃÂn, mÃÂ 
> > chÃÂÃÂÃÂ cÃÂÃÂÃÂn ghi
> > nhÃÂÃÂÃÂ vÃÂ o mailist lÃÂ phÃÂÃÂÃÂt bao nhiÃÂÃÂu 
> > thÃÂÃÂi,
> > rÃÂÃÂÃÂi cÃÂÃÂÃÂ thÃÂÃÂÃÂ khÃÂÃÂÃÂu tÃÂÃÂÃÂ 
> > sau.
> > CÃÂÃÂn vÃÂÃÂÃÂ O2 cÃÂÃÂÃÂa ÃÂÃÂng HÃÂÃÂÃÂi 
> > cÃÂÃÂ hÃÂ ng nÃÂ o rÃÂÃÂÃÂ
> > thÃÂÃÂ chÃÂÃÂi chÃÂÃÂÃÂ ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂt khÃÂÃÂng 
> > chÃÂÃÂi ÃÂÃÂÃÂÃÂu. 
> > 230 thÃÂÃÂ ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂc chÃÂÃÂÃÂ 320 thÃÂÃÂ 
> > chÃÂ o.. he he..
> > CuÃÂÃÂÃÂi tuÃÂÃÂÃÂn nÃÂ y gÃÂÃÂÃÂp nhau ÃÂÃÂi, 
> > tÃÂÃÂi ÃÂÃÂang ÃÂÃÂÃÂ
> > HÃÂ NÃÂÃÂÃÂi.
> > HoÃÂ ng TuÃÂÃÂÃÂn.
> > 
> > Cao Minh Hai wrote:
> > Theo tin mÃÂÃÂÃÂi nhÃÂÃÂÃÂt tÃÂÃÂÃÂ thÃÂÃÂng 
> > tÃÂÃÂÃÂn xÃÂÃÂ
> > trÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂng ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂi HÃÂÃÂÃÂc NÃÂÃÂng 
> > NghiÃÂÃÂÃÂp I, mÃÂÃÂÃÂt
> quÃÂÃÂÃÂ
> > bom tÃÂÃÂÃÂn ÃÂÃÂÃÂÃÂ lÃÂÃÂÃÂi tiÃÂÃÂÃÂp 
> > tÃÂÃÂÃÂc rÃÂÃÂi xuÃÂÃÂÃÂng
> nhÃÂÃÂm
> > dÃÂÃÂn cÃÂÃÂ NN77. ThÃÂÃÂÃÂ phÃÂÃÂÃÂm khÃÂÃÂng ai 
> > khÃÂÃÂc lÃÂ 
> tÃÂÃÂn
> > khÃÂÃÂÃÂng bÃÂÃÂÃÂ quÃÂÃÂÃÂc tÃÂÃÂÃÂ Trung 
> > KiÃÂÃÂn. ÃÂÃÂiÃÂÃÂÃÂu
> ÃÂÃÂÃÂÃÂng
> > nÃÂÃÂi ÃÂÃÂÃÂ ÃÂÃÂÃÂÃÂy lÃÂ mÃÂÃÂÃÂc dÃÂÃÂ 
> > ÃÂÃÂÃÂÃÂ biÃÂÃÂÃÂt sÃÂÃÂÃÂ nguy
> > hiÃÂÃÂÃÂm cÃÂÃÂÃÂa tÃÂÃÂn nÃÂ y, nhÃÂÃÂng 
> > nhÃÂÃÂÃÂng thÃÂ nh
> viÃÂÃÂn
> > trong nhÃÂÃÂ m NN77 vÃÂÃÂÃÂn bÃÂÃÂÃÂ dÃÂÃÂÃÂ 
> > dÃÂÃÂÃÂ vÃÂ bÃÂÃÂÃÂ bom
> > nhÃÂÃÂ thÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂng. ÃÂÃÂÃÂÃÂy lÃÂ 
> > lÃÂÃÂÃÂn th ÃÂÃÂÃÂ n tÃÂÃÂn Trung
> > KiÃÂÃÂn tiÃÂÃÂÃÂn hÃÂ nh khÃÂÃÂÃÂng bÃÂÃÂÃÂ thÃÂ 
> > nh cÃÂÃÂng mÃÂÃÂÃÂt
> > cÃÂÃÂch hoÃÂ n hÃÂÃÂÃÂo theo 1 kÃÂÃÂÃÂch bÃÂÃÂÃÂn 
> > ko ai cÃÂÃÂ
> > thÃÂÃÂÃÂ nghÃÂÃÂ ra. (bÃÂÃÂ toÃÂ n thÃÂÃÂn, 
> > bÃÂÃÂÃÂnh nan y
> hÃÂÃÂÃÂt
> > thuÃÂÃÂÃÂc chÃÂÃÂÃÂa)
> > ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ thÃÂÃÂÃÂt chÃÂÃÂÃÂt lÃÂÃÂÃÂi an ninh 
> > trong khu vÃÂÃÂÃÂc
> > nhÃÂÃÂm, cÃÂÃÂng nhÃÂÃÂ trÃÂÃÂnh 
> > ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂc nhÃÂÃÂÃÂng tÃÂÃÂÃÂn
> > thÃÂÃÂÃÂt vÃÂÃÂÃÂ mÃÂÃÂÃÂt thÃÂÃÂÃÂi gian, 
> > vÃÂÃÂ&shy;t chÃÂÃÂÃÂt vÃÂ 
> > ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂc biÃÂÃÂÃÂt lÃÂ nÃÂÃÂron thÃÂÃÂÃÂn 
> > kinh cÃÂÃÂÃÂa nhÃÂÃÂm
> > NN77. TÃÂÃÂi ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ nghÃÂÃÂÃÂ xÃÂÃÂy 
> > dÃÂÃÂÃÂng mÃÂÃÂÃÂt chÃÂÃÂÃÂ
> tÃÂ i
> > sÃÂÃÂ&shy; phÃÂÃÂÃÂt riÃÂÃÂng cho thÃÂÃÂÃÂng cha nÃÂ 
> > y, ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ
> > nghÃÂÃÂÃÂ anh chÃÂÃÂÃÂ em (ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂt nÃÂ y 
> > phÃÂÃÂÃÂi lÃÂÃÂi cÃÂÃÂÃÂ
> > chÃÂÃÂàem vào) cho biÃÂÃÂÃÂt chÃÂÃÂàtà Â& 
> > nbsp;i thÃÂÃÂÃÂ nÃÂ o
> lÃÂ 
> > hÃÂÃÂÃÂp lÃÂÃÂ???
> > Ko cÃÂÃÂ gÃÂÃÂ thay ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂi, cuÃÂÃÂÃÂi 
> > tuÃÂÃÂÃÂn nÃÂ y tÃÂÃÂi
> > vÃÂÃÂÃÂ, sang tuÃÂÃÂÃÂn rÃÂÃÂÃÂi rÃÂÃÂi lÃÂ m vÃÂ 
> > i cÃÂÃÂÃÂc bia
> > hÃÂÃÂi nhÃÂÃÂ. CÃÂÃÂ gÃÂÃÂ tÃÂÃÂi sÃÂÃÂÃÂ 
> > ÃÂÃÂT sau.
> > ah, TuÃÂÃÂÃÂn khÃÂÃÂo! CÃÂÃÂ mua O2 nÃÂÃÂÃÂa ko? Con O2 
> > XDA
> II
> > thÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂng (hÃÂ ng mÃÂÃÂÃÂi cong cÃÂÃÂÃÂa 
> > chÃÂÃÂu ÃÂÃÂu giÃÂÃÂ
> 320
> > euro (hoÃÂÃÂÃÂc 230 euro, ko nhÃÂÃÂÃÂ rÃÂÃÂ), cÃÂÃÂ 
> > hiÃÂÃÂÃÂu
> lÃÂ 
> > Qtek 2020. O2 nÃÂÃÂ cÃÂÃÂ 2 thÃÂÃÂÃÂÃÂng hiÃÂÃÂÃÂu O2 
> > vÃÂ 
> Qtek)
> > nÃÂÃÂÃÂu mua mail sÃÂÃÂÃÂm ÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ nhÃÂÃÂÃÂ 
> > mua bÃÂÃÂn HÃÂ Lan.
> > 
> > 
> > 
> > 
> > ---------------------------------
> > BÃÂÃÂÃÂn cÃÂÃÂ sÃÂÃÂ&shy; dÃÂÃÂÃÂng Yahoo! khÃÂÃÂng?
> > HiÃÂÃÂÃÂn nay cÃÂÃÂ 1GB dung lÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂng lÃÂÃÂu 
> > trÃÂÃÂÃÂ
> > http://vn.mail.yahoo.com/
> > __________________________________________________
> > Do You Yahoo!?
> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
> > protection around 
> > http://mail.yahoo.com 
> 
> 
> 
> 
> ____________________________________________________
> St art your day with Yahoo! - make it your home page 
> http://www.yahoo.com/r/hs 
> 
> 
> __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


---------------------------------
BÃÂÂn cÃÂ sÃÂ&shy; dÃÂÂng Yahoo! khÃÂng?
HiÃÂÂn nay cÃÂ 1GB dung lÃÂÃÂÂng lÃÂu trÃÂÂ
http://vn.mail.yahoo.com/

---------------------------------
Start your day with Yahoo! - make it your home page 

        
---------------------------------
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng?
Hián nay cà 1GB dung lÆáng lÆu trá
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts:

 • » [nn77] Vá Viác: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂÂc: Re: Chan Dang Chung 2P