[nn77] Ke hoach khong co gi thay doi, van gap nhau tai NN

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 8 Jul 2005 18:39:50 -0700 (PDT)

Chieu nay gap nhau ben NN nhe. Co it nguoi cung gap nhau nhe, Ong nao bo tri 
den duoc thi cu sang ben truong NN roi goi anh em nhe. Khong han che ve thoi 
gian, muon cung duoc.
Vay nhe.

Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:
The cuoi cung la co nhung thang nao day? Sao chang thay co thang nao reply lai 
the? May hom nay ve HN ma ban qua, hop hanh suot ngay. Chuc mung Tuan nhe, ong 
bay gio la nhat day. Hom ong nhan tin cho toi som qua, loanh quanh quen mat ko 
chuc mung duoc. Cu ti la mai may gio day?
Cung thong bao luon, toi chuan bi dung ca so Vietel nhe, ko co gi thay doi, so 
se la: 0989220977. Cu the bao sau
Hen gap lai ngay mai nhe.


Quynh Nguyen <quynh244@xxxxxxxxx> Ä?ã viết: 
 Hehe, vu nay nghe vui nhi?
 
Toi mai, hen gap o cong truong NN nhe'...
 
Quỳnh Nguy�n
 
Winner never quit
Quitter never win
www.quynhnguyen.blogspot.com
 


---------------------------------
From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Hoang Tuan
Sent: Thursday, July 07, 2005 9:33 AM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Thu 7 gap nhau ben NN nheToi thu 7 nay moi moi nguoi gap nhau ben Nong Nghiep nhe. Dia diem la quan bia 
HaNoi tai cong truong.
Ong nao sang duoc goi cho toi theo so may 0989.581.586
 

 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com ---------------------------------
Sell on Yahoo! Auctions - No fees. Bid on great items. 


---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - You care about security. So do we. 

---------------------------------
Bạn có sá»&shy; dụng Yahoo! không?
Má»?t má»?i vì thÆ° rác? Yahoo! ThÆ° có tÃ&shy;nh nÄ?ng bảo vá»? chá»?ng 
thư rác t�t nhất trên mạng
http://vn.mail.yahoo.com/
        
---------------------------------
 Sell on Yahoo! Auctions - No fees. Bid on great items.

Other related posts:

 • » [nn77] Ke hoach khong co gi thay doi, van gap nhau tai NN