[muscle] Re: Win32 port of MUSCLE server and client

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 31 May 2005 23:09:51 +0200

Did you download the zip-file from the website ?  All the source files
are inside it as well as several makefiles.


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
Namens Cui, Fanzhe
Verzonden: dinsdag 31 mei 2005 18:21
Aan: muscle@xxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: [muscle] Win32 port of MUSCLE server and client


=3D20
Is a complete win32 port of muscle server available? I remember I have
seen only POSIX version of muscle server.

Regards,
Fanz

*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of=
 organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor =
het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie b=
evatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van =
de VRT stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorstur=
en, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook)=
 door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per v=
ergissing ontvangen, meld dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
=20


Other related posts: