[haiku-i18n-se] Re: knuff

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 20 Feb 2011 21:41:15 +0100

Patrik Gissberg Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx> wrote:
 ...
> Diskussioner om översättningar kan tas här innan det förs
> in i Terminology, om det är några tveksamheter.

Diskussioner har en tendens att hindra framåtskridande.

Jag är för principen att den som vill jobba med ändringar ska leda
genom att göra. Om har skrivåtkomst till wikin (mmadia delar ut)
och du vill se en term, skapa ändringen först och säg att du har
gjort det, så kan diskussion tas om det behövs.

Om det inte funkar så kan vi hitta på regler.

> Allmänt tycker jag att vi ska försöka översätta så mycket
> som möjligt, inklusive Tracker, Deskbar m fl. Endast Haiku
> är heligt... ;)

Tracker och Deskbar är översatta nu.

Översättning av appar och mappars namn i Tracker och Deskbar kräver
jobb på kodsidan. En diskussion har kommit igång, med idéer som
utvecklats till något som nog kommer att fungera.

Diskussionen börjar på [haiku-i18n]
http://www.freelists.org/post/haiku-i18n/Localization-of-files-and-folders

och fortsätter på [haiku-development]
http://www.freelists.org/post/haiku-development/haikui18n-Re-Localization-of-files-and-folders

 ...
> När den grova översättningen nu till större delen är avklarad
> så skulle vi behöva ett system att arbeta efter. Eller finns det
> redan något bestämt arbetssätt? Jag föreslår att vi skapar en
> checklista på wikin så vi kan hålla reda på vilken del som
> kontrolleras och av vem.

Apparna ändras lite sporadiskt, vilket gör att strängarna ändras
och måste översättas igen, för att sedan godkännas och därefter
skickas in i Haiku's kodlager. Alla dessa roller kan jobba
självständigt, men det är ju som ett rör, eller en tratt.

Jag föreslår att översättaren meddelar en granskare (Jag eller Victor)
om det ligger mycket ogranskat på HTA, och att utvecklare med skrivrätt
(Jag), eller någon på [haiku-i18n] om jag skulle vara MIA, meddelas,
om det finns många klara och granskade översättningar som inte kommit
in till Haiku.

Jag tänker mig ett periodisk commit kanske en gång i veckan.
Förhoppningsvis kommer det bli automatiserat när Pootle ersätter HTA,
men jag vet inte när det blir.

/Jonas.


Other related posts: