[gnestahandel] Adventskalender

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 7 Oct 2014 12:43:51 +0200

Hej alla,
Ni som har anmält att vara med på adventskalendern maila erbjudandet samt
logga till charlotte@xxxxxxxx
Tänk på att luckan är liten 3x3 cm cirkelformad.
Erbjudandets längd bestämmer du själv.
Meddela om du vill ha en eller två luckor.

Svara till charlotte@xxxxxxxx
Senast 10/10 fast helst så snart som möjligt, då vi har tidspress på oss.

Med vänlig hälsning

Charlotte

Other related posts: