[gnestahandel] Adventskalender

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 26 Sep 2014 12:13:26 +0200

Hej alla medlemmar i Gnesta Handel

Vi har arbetat ihop ett förslag där Gnesta Handel planerar sälja en
adventskalender.

Vill man vara med på detta är kostnaden 150 kr / lucka där man har ett
erbjudande. Då det bara finns 24 luckor så är det först till kvarn som
gäller. Vill man ha två luckor så betalar man 300 kr osv...

Sälj start blir i samband med julmarknaden 23/11 kostnad ut till kund 40 kr
där överskottet går till barncancerfonden.

Försäljningsställen återkommer vi med när vi vet om detta är genomförbart.

Vill ni vara med osa till charlotte@xxxxxxxx senast fredag 3/10 !!

//Charlotte


[image: A description...]

JPEG image

Other related posts: