[cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Protesta en contra de la reducció d'hores per coordinació TIC

  • From: ALEJANDRO CASTAN SALINAS <acastan@xxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 27 Feb 2012 12:10:45 +0100

El 27 de febrer de 2012 11:40, Alejandro Castán Salinas
<alexcastan@xxxxxxxxx> ha escrit:

> 2012/2/27 Gustau Castells <gcastel9@xxxxxxxx>:
>
>> "els tutors passen de tenir una hora lectiva per tutoria grup a tenir,
>> a més a més, dues hores complementaries (no sé si fixes o no fixes
>> computables) per a tutories individuals"
>>
>> N'estàs segur? Jo tenia entès que a cicles han tret l'hora de tutoria de
>> grup.
>>
>> Gustau.
>
> A un dels dos documents diu:
>
> "Situació actual: Els tutors de batxillerat i formació professional
> tenen en el seu horari una reducció d’una hora lectiva setmanal per a
> la tasca de tutoria (de les 19 hores, 18 són lectives i 1 hora és de
> tutoria de grup)."
>
> "Proposta 17-02-12: En l’horari setmanal els tutors de batxillerat, a
> més de l’hora de tutoria lectiva amb el grup classe prevista al
> currículum del batxillerat, dedicaran dues hores
> complementàries setmanals a la tutoria individual amb els seus alumnes
> i a les entrevistes amb pares i mares. Els tutors dels cicles
> formatius de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
> dedicaran dues hores complementàries setmanals a la tutoria individual
> amb els seus alumnes i a les entrevistes amb mares i pares."
>
> Tens raó. No em queda clar si a tutoria FP treuen la tutoria de grup.
> Sembla que a batxillerat no la treuen i potser a FP sí.

Com a mínim se m'acudeixen totes aquestes tutories de grup:

- Rebuda dels alumnes el primer dia
- Repartir i recollir documents a inici de curs
- Elecció de delegat
- Explicar normes de presentació de treballs
- Preparació i informació de la FCT
- Preparació i informació de sortides extraescolars
- Lliurament de notes
- Valoració de la marxa dels mòduls
- Transmetre informacions de l’institut
- Preparació Jornades de l’institut: portes obertes, festa de Nadal,
setmana cultural, Sant Jordi
- Continuació dels estudis: proves d'accés garu superior, universitat
- Informació del mòdul de síntesi/projecte

Deixarem de fer classe per fer aquetes tutories? Deixarem de fer
aquetes tutories? Què opinen els inspectors/res de tot això?




-- 
Àlex Castán Salinas
Institut Ausiàs March
avinguda d’Esplugues, 38-42, 08034 Barcelona
telèfon. 93-203-33-32 (tardes) , 689-46-56-36

Other related posts: