SV: Jupiter fra den 7/11

  • From: "Lars Zielke" <zielke@xxxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 12 Nov 2010 00:55:49 +0100

Hej Torben

Endelig noget rigtig astrosnak - dejligt :)

Jeg tror det er forkert det du regner ud. 

Jeg har ikke meget styr på fakta omkring formlerne og bruger normalt
software til disse beregninger. De formler jeg normalt bruger og de
programmer jeg bruger viser omkring F/36-37 på et 11" teleskop. 

Chippens størrelse er ligegyldig, vi skal kunne bruge pixel størrelsen, de
5,6µm x 5,6 µm og samplingen på 0,11"/px.

Når vi kender samplingen pr. pixel, her er vi enige om ca. 0,11" pr. pixel
er det nemt at regne brændvidden ud:

R = 0,114"/px
P = 5,6 µm

Hvis vi bruger formlen for en CCD pixels opløsning når vi regner i åbningen
i mm.

R = 206,3 * P/F

R = CCD sampling
P = Pixel størrelse
F = Brændvidde på teleskop

Så får jeg:

0,114 = 206,3 * 5,6 / F
0,114 = 1155.28 /F
F = 10134mm


Jeg har brugt formlen som kan findes her:
http://www.astrosurf.com/luxorion/report-formulae.htm

En online kalkulator kan findes her:

http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm

PS: Det er lidt underligt at se der er lidt forskelligt angivelse af
Jupiters størrelse. Gad vide hvad der er mest korrekt og det kunne være
sjovt at få nogle bud. WINJupos som hælder mest til skriver: Diameter (phase
corrected) :  45.8"  equat. På obs. tidspunktet. 

Mvh 
Lars
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
På vegne af Torben Taustrup
Sendt: 11. november 2010 23:13
Til: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
Emne: Re: Jupiter fra den 7/11

Hej Lars

Jupiters størrelse den pågældende aften er 46,08" og ikke 
45,56 som jeg først skriver - det er dens diameter i aften. 
Jeg har målt dens diameter til 409 pixels, så der er vi ret 
enige.
Det giver så pixels på ca 0,11" - enige igen.

CCD chippen har 640 pixels på den lange led, så den er altså 
0,11 x 640 = 72,1" . Det svarer så til ca. 1,2'.
CCD chippens længdemål er 4,6 mm
Omregnet svarer det til, at der pr. cm er ( 1,2/4,6 ) * 10 
bueminutter = 2,5'
1 meters brændvidde giver 34,37' pr. cm.
Systemets brændvidde er så 34,37/2,5 = 13,748 m
F/forhold er så 13,748/0,279 = 49

Et det ikke rigtigt?

mvh
Torben
Other related posts: