Re: Jupiter fra den 7/11

  • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 12 Nov 2010 19:49:04 +0100

Hej Lars

Jeg går ud fra, at Jupiters diameter skal måles på den brede 
led - altså ved ækvator. Det er der jeg har målt de 409 
pixels.
Det kunne selvfølgelig også være en middelværdi mellem de to 
diametre?

Jeg er noget forundret over, at Mogens endnu ikke er kommet 
med et indlæg i denne debat - men det kan være, at han 
skriver på det endnu :)

mvh
Torben

----- Original Message ----- 
From: "Lars Zielke" <zielke@xxxxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, November 12, 2010 12:55 AM
Subject: SV: Jupiter fra den 7/11


> Hej Torben
>
> Endelig noget rigtig astrosnak - dejligt :)
>
> Jeg tror det er forkert det du regner ud.
>
> Jeg har ikke meget styr på fakta omkring formlerne og 
> bruger normalt
> software til disse beregninger. De formler jeg normalt 
> bruger og de
> programmer jeg bruger viser omkring F/36-37 på et 11" 
> teleskop.
>
> Chippens størrelse er ligegyldig, vi skal kunne bruge 
> pixel størrelsen, de
> 5,6µm x 5,6 µm og samplingen på 0,11"/px.
>
> Når vi kender samplingen pr. pixel, her er vi enige om ca. 
> 0,11" pr. pixel
> er det nemt at regne brændvidden ud:
>
> R = 0,114"/px
> P = 5,6 µm
>
> Hvis vi bruger formlen for en CCD pixels opløsning når vi 
> regner i åbningen
> i mm.
>
> R = 206,3 * P/F
>
> R = CCD sampling
> P = Pixel størrelse
> F = Brændvidde på teleskop
>
> Så får jeg:
>
> 0,114 = 206,3 * 5,6 / F
> 0,114 = 1155.28 /F
> F = 10134mm
>
>
> Jeg har brugt formlen som kan findes her:
> http://www.astrosurf.com/luxorion/report-formulae.htm
>
> En online kalkulator kan findes her:
>
> http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm
>
> PS: Det er lidt underligt at se der er lidt forskelligt 
> angivelse af
> Jupiters størrelse. Gad vide hvad der er mest korrekt og 
> det kunne være
> sjovt at få nogle bud. WINJupos som hælder mest til 
> skriver: Diameter (phase
> corrected) :  45.8"  equat. På obs. tidspunktet.
>
> Mvh
> Lars
>
>
>
>
> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
> [mailto:astrolist-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
> På vegne af Torben Taustrup
> Sendt: 11. november 2010 23:13
> Til: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
> Emne: Re: Jupiter fra den 7/11
>
> Hej Lars
>
> Jupiters størrelse den pågældende aften er 46,08" og ikke
> 45,56 som jeg først skriver - det er dens diameter i 
> aften.
> Jeg har målt dens diameter til 409 pixels, så der er vi 
> ret
> enige.
> Det giver så pixels på ca 0,11" - enige igen.
>
> CCD chippen har 640 pixels på den lange led, så den er 
> altså
> 0,11 x 640 = 72,1" . Det svarer så til ca. 1,2'.
> CCD chippens længdemål er 4,6 mm
> Omregnet svarer det til, at der pr. cm er ( 1,2/4,6 ) * 10
> bueminutter = 2,5'
> 1 meters brændvidde giver 34,37' pr. cm.
> Systemets brændvidde er så 34,37/2,5 = 13,748 m
> F/forhold er så 13,748/0,279 = 49
>
> Et det ikke rigtigt?
>
> mvh
> Torben
> 


Other related posts: