Re: Lorentz’s “wonderful invention” of local time (Poincaré)

  • From: Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 20 Jan 2012 12:08:03 +0100

Jeg har fundet en ny artikel, som støtter Lorentzs opfattelse
at alle felter ikke nødvendigvis må udbrede sig med en og samme
højeste hastighed. Robert Geroch har skrevet artiklen
"Faster Than Light?" før målingen af de hurtige neutrinoer blev
kendt.
http://arxiv.org/abs/1005.1614
Artiklen er desværre ret abstrakt. Den betragter egenskaberne
ved en klasse af 1. ordens kvasilineære partielle differentialligninger,
som anvendes til at beskrive den tidslige udvikling af næsten alle
kendte fysiske systemer. Sådanne systemer har en bestemt kausal
struktur, der begrænser den tidslige udviklingen fra begyndelsesdata
omkring et punkt til det indre af en kegle, som definerer en højeste
hastighed, hvormed information kan udveksles ved anvendelse af de
felter, hvis tidslige udvikling ligningerne beskriver.
Maxwells ligninger er et eksempel. Den største hastighed er her
lyshastigheden c. Geroch hævder at man udmærket kan forestille
sig flere klasser af lineære differentialligninger, som har
hver sin kausale struktur og dermed hver sin højeste hastighed.
Det er også muligt at have vekselvirkning mellem de fysiske felter,
der beskrives af de to klasser af ligninger.
Findes der virkelig andre systemer, som opfylder
Lorentz-transformationerne med en anden maksimal hastighed end c?
Ja. C. F. Frank viste i 1949 som den første at en krystaldefekt
opfører sig som en relativistisk partikel, hvor den højeste
hastighed er lydhastigheden. Jeg fandt referencen i
Alexander Unzickers artikel "What can Physics learn from
Continuum Mechanics?".
http://arxiv.org/abs/gr-qc/0011064

Einstein postulerede at der findes en og kun en kausal struktur,
som defineres ved lysets udbredelse, og som er den højeste af alle.
Dette er en fysisk antagelse, som skal bekræftes (igen og igen) ved
eksperimenter.

Bjarne Thomsen


On 2011-12-05 10:30, Bjarne Thomsen wrote:
> Hvis muonneutrinoer virkelig bevæger sig hurtigere end lyset,
> skal man måske genoverveje Lorentzs "lokale tid", som blev
> anvendt af Lorentz til at transformere de elektrodynamiske
> ligninger. Einstein ophøjede kort tid efter Lorentzs lokale
> tid til den virkelige tid, som citeret i denne link:
> http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Lorentz_transformations#cite_note-19
> 
> "And unlike Lorentz and Poincaré who still distinguished between "real"
> time in the aether and "apparent" time for moving observers, Einstein
> showed that the transformations concern the nature of space and time.
> Einstein's views on space and time, together with Poincaré's
> four-dimensional approach, were further elaborated by Hermann Minkowski
> who gave, besides other things, a geometric representation of the
> Lorentz transformation by using Minkowski diagrams."
> 
> Henri Poincaré skrev på samme tid som Einstein i 1905 om Lorentz:
> (http://en.wikisource.org/wiki/On_the_Dynamics_of_the_Electron_%28June%29)
> 
> "Lorentz, in the work quoted, found it necessary to complete his
> hypothesis by assuming that all forces, whatever their origin, are
> affected by translation in the same way as electromagnetic forces."
> 
> Hvad betyder hurtige neutrinoer for definitionen af tiden?
> Einstein synkroniserer ure ved udveksling af lyssignaler.
> Hvis man synkroniserer ure ved udveksling af neutrinoer,
> vil urene ikke længere være synkroniseret på samme måde.
> Betyder dette at man bliver tvunget til at genindføre æteren,
> som Lorentz arbejdede med? For Lorentz blev den "virkelige" tid
> kun målt, hvis man er i hvile i forhold til æteren.
> 
> Dette er grunden til at man må være forsigtig med at
> drage forhastede slutninger ud fra et enkelt eksperiment.
> 
> Bjarne Thomsen
> 
> 

Other related posts: