Lorentz’s “wonderful invention” of local time (Poincaré)

  • From: Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 05 Dec 2011 10:30:46 +0100

Hvis muonneutrinoer virkelig bevæger sig hurtigere end lyset,
skal man måske genoverveje Lorentzs "lokale tid", som blev
anvendt af Lorentz til at transformere de elektrodynamiske
ligninger. Einstein ophøjede kort tid efter Lorentzs lokale
tid til den virkelige tid, som citeret i denne link:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Lorentz_transformations#cite_note-19

"And unlike Lorentz and Poincaré who still distinguished between "real"
time in the aether and "apparent" time for moving observers, Einstein
showed that the transformations concern the nature of space and time.
Einstein's views on space and time, together with Poincaré's
four-dimensional approach, were further elaborated by Hermann Minkowski
who gave, besides other things, a geometric representation of the
Lorentz transformation by using Minkowski diagrams."

Henri Poincaré skrev på samme tid som Einstein i 1905 om Lorentz:
(http://en.wikisource.org/wiki/On_the_Dynamics_of_the_Electron_%28June%29)

"Lorentz, in the work quoted, found it necessary to complete his
hypothesis by assuming that all forces, whatever their origin, are
affected by translation in the same way as electromagnetic forces."

Hvad betyder hurtige neutrinoer for definitionen af tiden?
Einstein synkroniserer ure ved udveksling af lyssignaler.
Hvis man synkroniserer ure ved udveksling af neutrinoer,
vil urene ikke længere være synkroniseret på samme måde.
Betyder dette at man bliver tvunget til at genindføre æteren,
som Lorentz arbejdede med? For Lorentz blev den "virkelige" tid
kun målt, hvis man er i hvile i forhold til æteren.

Dette er grunden til at man må være forsigtig med at
drage forhastede slutninger ud fra et enkelt eksperiment.

Bjarne ThomsenOther related posts: