Re: Galakser-direct eller retograd. - Der er en tendens

  • From: Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 02 Apr 2012 20:21:07 +0200

Jeg har opdaget en artikel, der giver en helt ny betydning til
astronomiske usikkerheder. Jeg fandt frem til artiklen fra 1985,
som fandt at Universets rotation er mindre end 1.5 x 10⁻¹⁵ rad/år.
Peebles, som jeg omtalte nedenfor, indførte en dimensionsløs
parameter, som jeg har oversat til: (systemets dynamiske tidsskala) x
(systemets angulære vinkelhastighed). Peebles finder at parameteren
er ca 0.1, hvis rotationen skyldes tidevandskræfter.
For Jorden er den dynamiske tidsskala ca omløbstiden for en lav
satellit, dvs 90 min. Det er ca 1/10 omløb.
Den dynamiske tidsskala for Universet er dets alder ca 1.4x10¹⁰ år.
Universet når at dreje sig ca 2x10⁻⁵ rad = 4".
Men nu finder jeg så denne her artikel
http://arxiv.org/abs/0902.4575
Den angiver rotationen til 10⁻⁹ rad/år, altså næsten 1 million
gange så hurtigt! Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro.
Men man havde ikke målt nogen rotation. Det er en øvre grænse.
Jeg ved ikke, hvorfra rotationen skulle komme, hvis den findes.

Bjarne

On 2012-04-02 14:40, Bjarne Thomsen wrote:
> Jeg er ikke sikker på at jeg vil bruge mere tid på
> at besvare et spørgsmål, som allerede blev besvaret
> af Jim Peebles i 1969!
> http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1969ApJ...155..393P&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=.pdf
> 
> 
> Bjarne
> 
> On 2012-04-02 00:48, Henrik Rosenørn wrote:
>> Hej Torben
>>
>> rigtigt opfattet, bortset fra at vi ikke opfatter galaksen som et
>> centrum,men har bare taget det galaktiske koordinat-system som et
>> tilfældigt
>> valgt reference-system.
>> Havde man valgt Andromeda galksens reference-system ville resulatte have
>> været det samme, bare de ca. 50-60grader forskudt som den hælder i
>> forhold
>> til Mælkevejens plan.
>>
>> Galakserne roterer heller ikke i samme plan alle sammen, men i alle
>> mulige
>> vinkler,  blot med den nævnte overvægt den ene vej.
>>
>> Hvad vi kan bruge det til?
>> Lære lidt mere om "år 0" - Big Bang
>>
>> Men det er interessant at man lige har fundet ud af at de tidlige
>> suoernassive sorte hullers vækst foregik i en sfærisk implosion,
>> fremfor et
>> indfald i rotationsplanet som nu - selvom galakserne havde en rotation
>> (Se
>> http://astronomibladet.dk/astronomi/stjerner/ny-teori-om-sorte-hullers-storrelse.html)
>>
>> Det virker lidt modsat-rettet synes jeg...
>>
>>
>> Mvh Henrik
>>
>>
>> -----Oprindelig meddelelse-----
>> From: Torben Taustrup
>> Sent: Sunday, April 01, 2012 10:46 PM
>> To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
>> Subject: Re: Galakser-direct eller retograd. - Der er en tendens
>>
>> Hej Henrik
>>
>> Tak for forklaringen. Her er hvordan jeg opfatter det:
>>
>> ---------
>> Man forestiller sig, at vi bruger den lodrette akse i
>> vores egen galakse som reference og betragter det hele
>> "oppefra".
>> Man har så fundet ud af, at der tilsyneladende er en
>> overvægt at galakser, som roterer en bestemt vej. Det er
>> klart, at deres omdrejningsakser ikke ligger i samme plan,
>> men de som "ligger ned" men stadig har omdrejningsaksen
>> orienteret "op" tæller med i beregningen.
>> --------
>> En lille observation.
>> Først var Jorden i centrum - senere var det Solen, og nu er
>> det galaksen, så det går fremad ;)
>>
>> Nu er spørgsmålet så, hvad man kan bruge den viden til? De
>> som ved noget om det må godt byde ind nu ;)
>>
>> mvh
>> Torben
>>
>>
>>
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: "Henrik Rosenørn"<hrjo@xxxxxxx>
>> To:<astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
>> Sent: Monday, March 26, 2012 10:31 PM
>> Subject: Re: Galakser-direct eller retograd. - Der er en
>> tendens
>>
>>
>>> Hej Viggo
>>>
>>> Galaksernes primære rotation og dens orientering afhænger
>>> primært af lokale
>>> forhold - dvs. deres bevægelser rundt i galaksehobene.
>>>
>>> MEN!
>>> Nu er der jo millioner af galakser, så deres rotation
>>> burde rent statistisk
>>> fordele sig 50/50 hvis den var helt tilfældig. Så derfor
>>> kunne forskere fra
>>> University of Michigan også konkludere at have fundet en
>>> foretrukken
>>> rotationsretning - eller en tendens - som de mener stammer
>>> tilbage fra det
>>> tidligste univers's rotation.
>>>
>>> Se
>>> http://astronomibladet.dk/astronomi/kosmologi/universet-roterede-da-det-blev-til.html
>>>
>>> (Kilde: "The universe may have been born spinning,
>>> according to new findings
>>> on the symmetry of the cosmos" UM 7/7-2011)
>>>
>>> Mvh Henrik
>>>
>>> -----Oprindelig meddelelse-----
>>> From: Viggo Thorsbro Pedersen
>>> Sent: Monday, March 26, 2012 6:07 PM
>>> To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
>>> Subject: Galakser-direct eller retograd.
>>>
>>> Hej alle.
>>> Sommetider får man røde ører. Især når man ikke kan svare
>>> på så
>>> tilsyneladende simpelt et spørgsmål som "drejer alle
>>> galakser i samme
>>> retning?" Jeg tror det ikke, da vi jo ser galakser i alle
>>> mulige vinkler.
>>> Det interessante er jo i virkeligheden om, om universet
>>> lige efter dannelsen
>>> havde samme bevægelsesretning (moment), eller var der så
>>> meget kaos, at der
>>> først senere kom stofansamlinger med et drjeningsmoment
>>> som så senere blev
>>> til galakser. Håber nogen kan svare.
>>> mvh  Viggo.
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>>

Other related posts: