Re: Galakser-direct eller retograd. - Der er en tendens

  • From: Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 02 Apr 2012 10:07:27 +0200

Hej Henrik

Det ville være interessant, hvis målingerne statistisk holder vand.
Det ville i givet fald være et brud på Universets isotropi.
Men jeg ser at samme forfatter inden for et år har opdaget ikke
mindre end 3 anomalier! Dette gør mig skeptisk.
Man må huske at Universet kun anses for at være isotrop over
entilstrækkelig stor skala, og her er 200 Mpc i den lave ende.
Universet er til gengæld ekstremt isotropt på det tidspunkt,
hvor den kosmiske mikrobølgestråling blev frigjort fra stoffet.
Vi taler om < 1/100000 afvigelse fra isotropi, dvs i alle retninger.
Det gælder for områder, som aldrig har været i kausal kontakt.
Jeg kender kun én forklaring: Universet har tidligere gennemgået
en eksponentiel ekspansion, som også har fjernet enhver rotation.

Galaksernes angulære moment skyldes dels tidevandskræfter fra
nabogalakser, eller det kommer fra det baneangulære moment, når
to galakser smelter sammen. Det omtalte SDSS katalog viser desuden
at galakserne fordeler sig i en cellestruktur, hvor de undertætte
"voids" udvider sig hurtigere end de umgivende "walls". Galakserne
dannes først, hvor disse "walls" støder sammen i lange filamenter.
Det er oplagt at galaksernes rotationsplan og omløbsretning bestemmes
af, hvordan mindre galakser og gas falder ind langs de omtalte
filamenter. Jeg vil derfor forvente at galaksernes rotation vil
være korrelerede. Størrelsen af cellerne varierer fra 10 til 100 Mpc.
En afstand på 200 Mpc forekommer mig for lille til at kunne
sige noget Universets isotropi; men observationen har selvfølgelig
betydning for forståelse af galaksernes dannelse, hvis den holder
vand.

BjarneOn 2012-04-02 00:48, Henrik Rosenørn wrote:
> Hej Torben
> 
> rigtigt opfattet, bortset fra at vi ikke opfatter galaksen som et 
> centrum,men har bare taget det galaktiske koordinat-system som et tilfældigt 
> valgt reference-system.
> Havde man valgt Andromeda galksens reference-system ville resulatte have 
> været det samme, bare de ca. 50-60grader forskudt som den hælder i forhold 
> til Mælkevejens plan.
> 
> Galakserne roterer heller ikke i samme plan alle sammen, men i alle mulige 
> vinkler,  blot med den nævnte overvægt den ene vej.
> 
> Hvad vi kan bruge det til?
> Lære lidt mere om "år 0" - Big Bang
> 
> Men det er interessant at man lige har fundet ud af at de tidlige 
> suoernassive sorte hullers vækst foregik i en sfærisk implosion, fremfor et 
> indfald i rotationsplanet som nu - selvom galakserne havde en rotation (Se 
> http://astronomibladet.dk/astronomi/stjerner/ny-teori-om-sorte-hullers-storrelse.html)
> Det virker lidt modsat-rettet synes jeg...
> 
> 
> Mvh Henrik
> 
> 
> -----Oprindelig meddelelse----- 
> From: Torben Taustrup
> Sent: Sunday, April 01, 2012 10:46 PM
> To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: Re: Galakser-direct eller retograd. - Der er en tendens
> 
> Hej Henrik
> 
> Tak for forklaringen. Her er hvordan jeg opfatter det:
> 
> ---------
> Man forestiller sig, at vi bruger den lodrette akse i
> vores egen galakse som reference og betragter det hele
> "oppefra".
> Man har så fundet ud af, at der tilsyneladende er en
> overvægt at galakser, som roterer en bestemt vej. Det er
> klart, at deres omdrejningsakser ikke ligger i samme plan,
> men de som "ligger ned" men stadig har omdrejningsaksen
> orienteret "op" tæller med i beregningen.
> --------
> En lille observation.
> Først var Jorden i centrum - senere var det Solen, og nu er
> det galaksen, så det går fremad ;)
> 
> Nu er spørgsmålet så, hvad man kan bruge den viden til? De
> som ved noget om det må godt byde ind nu ;)
> 
> mvh
> Torben
> 
> 
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Henrik Rosenørn" <hrjo@xxxxxxx>
> To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
> Sent: Monday, March 26, 2012 10:31 PM
> Subject: Re: Galakser-direct eller retograd. - Der er en
> tendens
> 
> 
>> Hej Viggo
>>
>> Galaksernes primære rotation og dens orientering afhænger
>> primært af lokale
>> forhold - dvs. deres bevægelser rundt i galaksehobene.
>>
>> MEN!
>> Nu er der jo millioner af galakser, så deres rotation
>> burde rent statistisk
>> fordele sig 50/50 hvis den var helt tilfældig. Så derfor
>> kunne forskere fra
>> University of Michigan også konkludere at have fundet en
>> foretrukken
>> rotationsretning - eller en tendens - som de mener stammer
>> tilbage fra det
>> tidligste univers's rotation.
>>
>> Se
>> http://astronomibladet.dk/astronomi/kosmologi/universet-roterede-da-det-blev-til.html
>> (Kilde: "The universe may have been born spinning,
>> according to new findings
>> on the symmetry of the cosmos" UM 7/7-2011)
>>
>> Mvh Henrik
>>
>> -----Oprindelig meddelelse----- 
>> From: Viggo Thorsbro Pedersen
>> Sent: Monday, March 26, 2012 6:07 PM
>> To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
>> Subject: Galakser-direct eller retograd.
>>
>> Hej alle.
>> Sommetider får man røde ører. Især når man ikke kan svare
>> på så
>> tilsyneladende simpelt et spørgsmål som "drejer alle
>> galakser i samme
>> retning?" Jeg tror det ikke, da vi jo ser galakser i alle
>> mulige vinkler.
>> Det interessante er jo i virkeligheden om, om universet
>> lige efter dannelsen
>> havde samme bevægelsesretning (moment), eller var der så
>> meget kaos, at der
>> først senere kom stofansamlinger med et drjeningsmoment
>> som så senere blev
>> til galakser. Håber nogen kan svare.
>> mvh  Viggo.
>>
>>
>>
> 
> 
> 

Other related posts: