[windows2000] Re: Video Card

 • From: Angus Macdonald <Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 16 Sep 2004 16:50:59 +0100

The card is sold by those companies (and lots of others) but most are
actually made by Sapphire Technologies. They are all fundamentally the same
card following the Nvidia reference design. The differences amount to
bundled software and (occasionally) a different cooling system.
 
Bear in mind that the 6800 comes in plain, GT and Ultra versions with 128 or
256 MB of memory.

-----Original Message-----
From: Martin, Eddie [mailto:EMartin@xxxxxxxxxxxxx]
Sent: 16 September 2004 16:43
To: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [windows2000] Re: Video CardAm I right in saying that the same card is made by all of these companies?
(the nvidia geforce 6800)

 

 

Chaintech (1)           

ASUS (1)              

AOpen (1)             

Pine Technology (1)      

MicroStar (1)

 

 


 _____ 


From: Angus Macdonald [mailto:Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Thursday, September 16, 2004 11:36 AM
To: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [windows2000] Re: Video Card

 

The best is a toss up between the ATI Radeon X800 XT and the Nvidia Geforce
6800 Ultra. What spec of machine are you planning to fit one in?

-----Original Message-----
From: Martin, Eddie [mailto:EMartin@xxxxxxxxxxxxx]
Sent: 16 September 2004 16:30
To: windows2000@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [windows2000] Video Card

What is the best video card on the market right now for gaming?

 

Gallai'r e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd
hawlfraint. Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma drwy
gamgymeriad rydym yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda â
datgelu, anfon ymlaen, printio, copïo na dosbarthu gwybodaeth yn yr e-bost
yma na gweithredu mewn unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei gynnwys: gwaherddir
gwneud hynny'n gyfan gwbl a gallai fod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod i'r
anfonwr fod y neges yma wedi mynd ar goll cyn ei dileu.Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo i'r awdur ac nid ydynt o
anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd
Orllewin Cymru.

Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu i'r cyhoedd o dan Gôd Bod yn
Agored y GIG neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Nid oes modd gwarantu
cyfrinachedd y neges ac unrhyw ateb. 

Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan
feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid i'r sawl sy'n derbyn
wirio rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid yw'r
Ymddiriedolaeth yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a
allai gael ei achosi gan firws meddalwedd.


 

This e-mail may contain confidential information and/or copyright material.
If you believe that you have received this e-mail in error please accept our
apologies; please do not disclose, forward, print, copy or distribute
information in this e-mail or take any action in reliance on its contents:
to do so is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform the
sender that this message has gone astray before deleting it.

Any views or opinions presented are to be understood as those of the author
and do not necessarily represent those of the North West Wales NHS Trust.

The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under the
NHS Code of Openness or the Freedom of Information Act 2000. The
confidentiality of the message and any reply cannot be guaranteed.

This message and any attached files will have been checked with virus
detection software before transmission. However, recipients must carry out
their own virus checks before opening any attachment. The Trust accepts no
liability for any loss or damage, which may be caused by software viruses.

Other related posts: