[uppsalapendeln] uträkning

  • From: Erika Svensson <erika_amor@xxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 21 Jan 2004 21:59:32 -0800 (PST)

SÅ ersätter SJ för de med TIMkort/Månadsbiljett:

De delar kortets "SJ-värde" med 36, dvs om du har ett
TIM-kort som kostar 2444 som har SL som tillval så
räknas SL bort, sedan räknar de med kortets värde
gällande SJ-sträcka...typ 2200, sedan divideras det
med 36, och vips så får du ersättning. Enligt SJ så
måste alla TIM-kort valideras om man skall ha
ersättning och detta före tågets avgång. Jag hade
vailderat kortet efter det sena tågets avgång, och jag
fick ingen ersättning.

Erika

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free web site building tool. Try it!
http://webhosting.yahoo.com/ps/sb/


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] uträkning