[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Tågresa den 31december]

 • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
 • To: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>,<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 21 Jan 2004 21:30:21 +0100

Fredrick! Det är väl det minsta man kan säga om den märkliga
formulering/förklaring till inställda tågen! Hur kan en ansvarig tågoperatör
förklara de inställda tågen med ³Felet beror på att de aktuella tågen inte
blivit korrekt registrerade. Detta har naturligtvis skapat problem både för
våra resenärer och för oss själva.²
Det låter precis som om någon utomjordisk kraft hade registrerat
tågavgångarna/rumsterat i tidtabellen!!
De färre avgångarna var exempel på en informationsmiss som du
förhoppningssvis tar upp vid träffen med SJ:s företrädare.

Irma Ridbäck

Den 04-01-21 12.25, skrev "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>:

> "Goddag - yxskaft"???
> 
> 
> -------- Original Message --------
> Subject: Tågresa den 31 december
> Date: Wed, 21 Jan 2004 12:20:36 +0100
> From: kundinfo@xxxxx <kundinfo@xxxxx> <mailto:kundinfo@xxxxx>
> To: fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
> <mailto:fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
> 
> 
> Tack för att du kontaktat oss.
> 
> Svar på detta mail avser de mail som du vidaresänt till ansvarig inom Tim.
> Mailet är skrivet utav en resenär som heter Maria. Var vänligen vidaresänd
> mailsvaret till henne.
> 
> Vi beklagar att du drabbats av något av våra inställda tåg under julhelgen.
> Många av de inställda avgångarna har helt felaktigt kunnat bokas i vårt
> bokningssystem. Felet beror på att de aktuella tågen inte blivit korrekt
> registrerade. Detta har naturligtvis skapat problem både för våra resenärer
> och för oss själva.
> 
> Enligt de resevillkor som SJ AB tillämpar vid störningar i trafiken hänvisas
> resenärer i första hand till andra förbindelser. I andra hand ordnar vi annan
> ersättningstrafik för våra resenärer med exempelvis buss. Detta sker, med
> vissa undantag, om annan förbindelse med SJ inte finns tillgänglig inom 2
> timmar.
> 
> Vi beklagar än en gång att du drabbats och hälsar dig välkommen åter ombord på
> våra tåg. 
> 
> 
> Obs! Det går inte att svara på detta mail genom att använda "svara/reply", då
> mailboxen är obevakad. För vidare kontakt i detta ärende, ange ärendenummer
> 132979. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på följande länk;
> http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=132979&sCRC=0x26FF71F4
> 
> 
> 
> 
> Med vänlig hälsning
> 
> SJ AB
> 
> 
> 
> Monica Andersson
> 
> 
> 


Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Tågresa den 31december]