[uppsalapendeln] unt 2006-12-30: " Tågen får vara hur fulla som helst"

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 30 Dec 2006 12:55:55 +0100

Foto: Hans E Ericson

Tågen får vara hur fulla som helst

Tågen i Sverige får i princip packas hur fulla som helst med passagerare utan att SJ och andra operatörer bryter mot någon bestämmelse.
- Man kan bara tänka sig vad som händer vid en olycka när folk sitter och står i gångarna. Det blir en katastrof, säger Ewa Storm-Åström i pendlarföreningen i Tierp.

Samlingslokaler, hissar och bussar får inte fyllas med fler än ett bestämt antal personer.
Järnvägsstyrelsen, med ansvar för bland annat säkerheten på tågen, har dock inga krav på maximalt antal passagerare.
- Järnvägsföretagen ska själva analysera olycksriskerna och se till att de har acceptabla risknivåer, säger Ulrik Bergman, tillståndshandläggare hos Järnvägsstyrelsen.
Men när UNT pratar med företrädare för SJ och Upplands Lokaltrafik säger de att de följer de krav som ställs från myndigheterna, även när tågen är helt fyllda med sittande och stående.
- Det kan vara fruktansvärt trångt på vissa tåg med Upptåget, säger Ewa Storm-Åström. Vi har sett bilder från Japan där det finns påskjutare för att få plats med alla. Det verkar behövas ibland här också.

Alla ska med
I den här frågan står tre intressen mot varandra:
Behovet att kunna röra sig komfortabelt hos dem som redan har plats på tåget.
Behovet hos andra att över huvud taget få komma med tåget, låt vara stående eller sittande i en gång.
Behovet hos alla att rädda sig vid en olycka eller en brand.
Sture Jonsson, informationschef hos Upplands Lokaltrafik säger att man honom veterligen aldrig lämnat kvar en passagerare på perrongen, därför att det är för många som vill åka med tåget.
UNT: Vet du hur många ni kan få in i ett tåg?- Nej, jag vet hur många sittande varje set om två vagnar kan ta - 170 stycken. Vi kan nog ta lika många till.
Hur diskuterar man på SJ? Vi vänder oss till Lars Svensson, direktör vid staben för trafiksäkerhet.
- Järnvägsstyrelsen har varken tidigare eller nu satt några gränser för antalet resenärer, säger Lars Svensson.
UNT: Har du som trafiksäkerhetsansvarig synpunkt på det?- Det här en komfortfråga, det är inte min sak att ha synpunkt på det.
UNT: Det kan ju inträffa en brand eller urspårning.
- Du borde prata med Järnvägsstyrelsen. Det har gjorts riskanalyser i och med att den godkänt tågen. Och vi kör bara med godkända tåg.

Operatörernas ansvar
Järnvägsinspektionens Ulrik Bergman säger så här till UNT:
- Hela tanken bygger på att operatörerna själva ska utvärdera säkerheten inom det egna järnvägsföretaget och se till att den vidmakthålls.
- Det ska exempelvis vara hur mycket folk man kan ha på ett tåg innan det blir farligt ur utrymningssynpunkt.
Här infinner sig två frågor:
Tänjer SJ, i avsaknad på maxgränsen, på marginalerna för att slippa sätta in flera tåg än nödvändigt?
Och hur förklarar den högsta ledningen att det inom SJ finns olika syn på var ansvaret ligger?
UNT har flera gånger sökt SJ-chefen Jan Forsberg, men denne hade inte tid att prata dagarna före jul.
Man skickade fram Mark Vadasz vid SJ:s presstjänst:
- Det är inte så enkelt som att bara koppla på en extra vagn eller ett extra tåg, säger denne. Dels finns inte vagnar som räcker till och dessutom är spårkapaciteten begränsad på vissa sträckor.
UNT: Är det rimligt ur komfort- och säkerhetssynpunkt att folk sitter i gångar och även blockerar dörrar?
- När det gäller säkerheten följer vi de direktiv som Järnvägsstyrelsen utfärdat.
UNT: Men de ger inga riktlinjer på den här punkten.- Låt mig kolla och återkomma, svarar Mark Vadasz.
Det gör han inte.
Är det dags att lyfta den här frågan till ett högre plan?
Åter till Ulrik Bergman på Järnvägsinspektionen:
- Ja, om det seglar upp en frågeställning som visar att det här är ett säkerhetsproblem. Det kan finnas ett sådant skäl, jag utesluter det inte.

Kjell Hedlund


Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] unt 2006-12-30: " Tågen får vara hur fulla som helst"