[uppsalapendeln] UNT 2006-12-27: Fem år till tågstopp i Bergsbrunna

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Yvonne Johnsson <yvonne-johnsson@xxxxxxxxx>, "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 27 Dec 2006 09:56:39 +0100

http://www2.unt.se/avd2/1,3908,MC=77-AV_ID=565061,00.html


Fem år till tågstopp i Bergsbrunna
Tågen susar i tät följd förbi Bergsbrunna utan att stanna. Björn Olerud, ordförande i ortens egnahemsförening, tycker att det på sätt och vis är synd - samtidigt som han uppskattar att den framtida, permanenta stationen flyttas söderut. Egnahemsföreningen och en rad andra föreningar i Bergsbrunna var starka motståndare till den planerade provisoriska stationen, som var tänkt att ligga vid det gamla stationshuset. - Men vårt motstånd gällde inte utökad tågtrafik. Vi vände oss mot det föreslagna läget, bristen på utredningar, konsekvensanalyser och information, säger Björn Olerud, medan först Linköpingståget och sedan Upptåget mot Stockholm ilar förbi på spåret bakom honom. - Här passerar tågen i 200 km/tim. Jag uppskattar att Banverket har tagit kritiken från närboende på allvar, och bland annat hängt "kjolar" på bommarna och satt upp staket på sidorna. Fast det blev inte riktigt "handen på kaklet". Det går fortfarande att slinka igenom, och det har vi varit kritiska mot.

Flyttas söderut
Han - och många andra Bergsbrunnabor - är nöjd med att den permanenta stationen kommer att flyttas några hundra meter söderut. - Ett tågstopp i Bergsbrunna hade inte varit fel, så på sätt och vis är det synd att det gick som det gick. Sträckan är i dag den mest trafikerade i landet, och sedan Uppsalapendeln startade i augusti vågade Banverket inte riskera ytterligare förseningar på sträckan genom det planerade tågstoppet i Bergsbrunna. Björn Olerud ifrågasätter ändå mot Banverkets plötsliga kovändning vad gäller tågstoppet. - Där kan man vara riktigt kritisk. Skattepengar har slarvats bort. Många har bränt både tid, pengar och engagemang helt i onödan. Just att det är skattekronor känns väldigt trist. Inför det kommande, permanenta stationshuset i Bergbrunna hoppas han på en grundlig utredning och en fullständig konsekvensanalys. - För tågtrafik är bra, både samhällsekonomiskt och från miljöaspekt. Min förhoppning är att man denna gång skall "gå hela vägen" på ett riktigt sätt så vi slipper fler hafsverk.

Kapaciteten måste höjas
Klas Wåhlberg, vd för Upplands Lokaltrafik, säger att "ingenting nytt" har hänt vad gäller Bergsbrunna. - Det finns inga realistiska möjligheter till ett tågstopp där förrän kapaciteten höjts. Dessutom går det inte att titta på Bergsbrunna som isolerat fenomen. I den så kallade Marshallplanen som SL, SJ, UL och Banverket arbetar med, identifierar vi mindre åtgärder som på kort sikt - 3 år - skall höja kapaciteten in mot Stockholm.
I det sammanhanget är Uppsala "det lilla problemet", enligt Klas Wåhlberg.
- När det gäller sträckan Uppsala-Stockholm är det
Myrbacken söder om Knivsta som är intressant, därför att en ombyggnad av plankorsningen där skulle innebära att tågen kan köra betydligt tätare. Klas Wåhlberg tror att en permanent station i Bergsbrunna kan komma till stånd inom de närmaste 5 åren. - Vi trycker på, för det är en central del av sträckan norr och söder om Resecentrum.

Anna Bill

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] UNT 2006-12-27: Fem år till tågstopp i Bergsbrunna