[uppsalapendeln] restidsgarantin

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 18 Jun 2003 21:52:38 +0200

Om tågen går var tjugonde minut vad händer egentligen med restidsgarantin
då? Rimligen blir nästa tåg det transportmedel som passagerarna hänvisas
till i stället för ersättning eller taxi.
Jag ser inte restidsgarantin annat än som en nödhjälp, när annat inte
fungerar, d v s förseningar sena kvällar eller vid långfärdsresor etc. Med
andra ord är jag pessimistisk att restidsgarantin kan fungera smidigt dagtid
för pendeltrafiken Uppsala-Stockholm.
Möjligen kan det främja en högre grad av punktlighet.

Irma Ridbäck********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] restidsgarantin