[uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?SV:_[uppsalapendeln]_?iso-8859-1?Q?S? =?iso-8859-1?Q?V:_[uppsalapendeln]_Re:_Färre_avgång?=?iso-8859-1?Q?ar_på??iso-8859-1?Q?_väg?Date:_? =?iso-8859-1?Q?Wed,_30_Mar_2005_15:41:00_+0200?X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.5.7226.0

  • From: <lennart.lundberg@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <anders.s.eriksson@xxxxxx>, <pamela.davidsson@xxxxxxxxxxx>, <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 31 Mar 2005 11:27:48 +0200

Hej alla på pendlarlistan.

Nästa vecka på onsdag den 6 april kl 19 ordnar vi ett möte i Knivsta servicehus 
med Anders Larsson från SJ och Caj Rönnbäck från UL. Det ska handla om nya 
tidtabellen och nya pendeln till Arlanda. Alla som är intresserade är välkomna 
dit.

Mötesararangör är lokalpartiet Knivsta.Nu.

Välkommen

Lennart Lundberg
reporter
Kyrkans Tidning
tel 08-462 28 08


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]För anders.s.eriksson@xxxxxx
Skickat: den 30 mars 2005 15:41
Till: pamela.davidsson@xxxxxxxxxxx; uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln]
?iso-8859-1?Q?SV:_[uppsalapendeln]_Re:_Färre_avgångar_på?
?iso-8859-1?Q?_väg?Date: Wed, 30 Mar 2005 15:41:00 +0200


Hej!

Jag har inte hört något att någon träffat SJ. 

Dock ska jag träffa den nya personen som är ansvairg för linjen om en vecka - 
han vill bl a informera om nya turlistan. Jag vill klaga på fordonsbristen - 
som I dagsläget verkar bestå till någon gång hösten 2006...

HAR ni någon fråga som ni vill att jag tar upp?? Driver?

Mvh

Anders 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Pamela Davidsson
Skickat: den 30 mars 2005 14:30
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Re: Färre avgångar på väg

Hej,
Tack för informationen !

Personligen berörs jag inte av de planerade indragningarna.

Har någon i nätverkets kontaktats eller å nätverkets vägnar varit med i det
"givande samarbetet" med diskussioner om nya tidtabellen ?

m v h,
Pamela Davidsson


Quoting b b <busett1@xxxxxxxxxxx>:

>
> Pressmeddelande från SJ
>
> "Nya tidtabeller (2005-03-23 15:00)
>
> Nu är planeringen av SJs tågtrafik från och med sommaren och ett år 
> framåt klar. SJ har under hösten och vintern, tillsammans med 
> kommuner och trafikhuvudmän med fler, arbetat fram den tidtabell som 
> kommer att gälla från och med den 12 juni. SJs målsättning har varit 
> att inte förändra, om det inte är nödvändigt. Vi ska vara rädda om de 
> kunder som valt att resa med tåg redan idag - det tar alltid tid att 
> hitta nya resenärer.
> På sträckan mellan Uppsala och Stockholm genomförs förändringar i 
> trafiken framförallt mitt på dagen.
>
> -Det känns bra att vi nu har ett givande samarbete med kommuner och 
> trafikhuvudmän, säger Jan Kyrk, Regionansvarig, SJ AB. Vi har haft 
> ett flertal planeringsmöten och känner att samtliga varit delaktiga i 
> den process som lett fram de förändringar som nu genomförs.
>
> Under 2004 togs ett antal mycket lågt belagda avgångar i Mälardalen 
> bort. Framförallt mitt på dagen och kvällar men också trafiken på 
> lördagar och söndagar berördes. Undantaget var sträckan Stockholm - 
> Uppsala, där det inte gjordes några större förändringar. Tanken bakom 
> förändringarna var att få trafiken mer anpassad till efterfrågan. 
> Resandet på de linjer som förändrats har inte minskat som en följd av 
> dessa förändringar. Kunderna reser med andra avgångar och väljer 
> fortfarande tåget som sitt sätt att resa.
>
> Det ekonomiska resultatet för "Uppsalapendeln" är, trots att detta är 
> en tung pendlarsträcka, negativt. Den genomsnittliga beläggningen på 
> Uppsalapendelns tåg är lägre än för SJ totalt och dessutom mycket 
> ojämn under dagen. Några avgångar som har färre resenärer tas därför 
> bort. Eftersom det idag är en mycket tät trafik finns det alltid 
> alternativa tåg att tillgå för resande Stockholm-Uppsala eller 
> omvänt. För Knivsta och Märsta innebär det dock en minskning av 
> utbudet.
>
> Även efter minskningen av trafiken kommer sträckan Uppsala-Stockholm 
> ha ett utbud som klart överstiger andra sträckor i regionen. Utbudet 
> i dagens tidtabell är ca 100 avgångar per dag, som man kan jämföra 
> med t ex sträckan Stockholm-Västerås som har 48. "
>
>
> Som jag förstår så berör det följande avgångar:
>
> Från Stockholm
> 09.40
> 10.40
> 11.40
> 12.40
> 19.40
> Från Uppsala
> 10.40
> 11.40
> 12.40
> 13.40
> 19.40
>
> / Bengt K
>
> _________________________________________________________________
> Auktioner: Tjäna en hacka på gamla prylar http://tradera.msn.se
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?SV:_[uppsalapendeln]_?iso-8859-1?Q?S? =?iso-8859-1?Q?V:_[uppsalapendeln]_Re:_Färre_avgång?=?iso-8859-1?Q?ar_på??iso-8859-1?Q?_väg?Date:_? =?iso-8859-1?Q?Wed,_30_Mar_2005_15:41:00_+0200?X-MimeOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.5.7226.0