[uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?SV:_[uppsalapendeln]_Re:_Färre_avgångar_på?=?iso-8859-1?Q?_väg?Date: Wed, 30 Mar 2005 15:41:00 +0200

  • From: <anders.s.eriksson@xxxxxx>
  • To: <pamela.davidsson@xxxxxxxxxxx>, <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>

Hej!

Jag har inte hört något att någon träffat SJ. 

Dock ska jag träffa den nya personen som är ansvairg för linjen om en vecka - 
han vill bl a informera om nya turlistan. Jag vill klaga på fordonsbristen - 
som I dagsläget verkar bestå till någon gång hösten 2006...

HAR ni någon fråga som ni vill att jag tar upp?? Driver?

Mvh

Anders 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Pamela Davidsson
Skickat: den 30 mars 2005 14:30
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Re: Färre avgångar på väg

Hej,
Tack för informationen !

Personligen berörs jag inte av de planerade indragningarna.

Har någon i nätverkets kontaktats eller å nätverkets vägnar varit med i det
"givande samarbetet" med diskussioner om nya tidtabellen ?

m v h,
Pamela Davidsson


Quoting b b <busett1@xxxxxxxxxxx>:

>
> Pressmeddelande från SJ
>
> "Nya tidtabeller (2005-03-23 15:00)
>
> Nu är planeringen av SJs tågtrafik från och med sommaren och ett år 
> framåt klar. SJ har under hösten och vintern, tillsammans med 
> kommuner och trafikhuvudmän med fler, arbetat fram den tidtabell som 
> kommer att gälla från och med den 12 juni. SJs målsättning har varit 
> att inte förändra, om det inte är nödvändigt. Vi ska vara rädda om de 
> kunder som valt att resa med tåg redan idag - det tar alltid tid att 
> hitta nya resenärer.
> På sträckan mellan Uppsala och Stockholm genomförs förändringar i 
> trafiken framförallt mitt på dagen.
>
> -Det känns bra att vi nu har ett givande samarbete med kommuner och 
> trafikhuvudmän, säger Jan Kyrk, Regionansvarig, SJ AB. Vi har haft 
> ett flertal planeringsmöten och känner att samtliga varit delaktiga i 
> den process som lett fram de förändringar som nu genomförs.
>
> Under 2004 togs ett antal mycket lågt belagda avgångar i Mälardalen 
> bort. Framförallt mitt på dagen och kvällar men också trafiken på 
> lördagar och söndagar berördes. Undantaget var sträckan Stockholm - 
> Uppsala, där det inte gjordes några större förändringar. Tanken bakom 
> förändringarna var att få trafiken mer anpassad till efterfrågan. 
> Resandet på de linjer som förändrats har inte minskat som en följd av 
> dessa förändringar. Kunderna reser med andra avgångar och väljer 
> fortfarande tåget som sitt sätt att resa.
>
> Det ekonomiska resultatet för "Uppsalapendeln" är, trots att detta är 
> en tung pendlarsträcka, negativt. Den genomsnittliga beläggningen på 
> Uppsalapendelns tåg är lägre än för SJ totalt och dessutom mycket 
> ojämn under dagen. Några avgångar som har färre resenärer tas därför 
> bort. Eftersom det idag är en mycket tät trafik finns det alltid 
> alternativa tåg att tillgå för resande Stockholm-Uppsala eller 
> omvänt. För Knivsta och Märsta innebär det dock en minskning av 
> utbudet.
>
> Även efter minskningen av trafiken kommer sträckan Uppsala-Stockholm 
> ha ett utbud som klart överstiger andra sträckor i regionen. Utbudet 
> i dagens tidtabell är ca 100 avgångar per dag, som man kan jämföra 
> med t ex sträckan Stockholm-Västerås som har 48. "
>
>
> Som jag förstår så berör det följande avgångar:
>
> Från Stockholm
> 09.40
> 10.40
> 11.40
> 12.40
> 19.40
> Från Uppsala
> 10.40
> 11.40
> 12.40
> 13.40
> 19.40
>
> / Bengt K
>
> _________________________________________________________________
> Auktioner: Tjäna en hacka på gamla prylar http://tradera.msn.se
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?SV:_[uppsalapendeln]_Re:_Färre_avgångar_på?=?iso-8859-1?Q?_väg?Date: Wed, 30 Mar 2005 15:41:00 +0200