[uppsalapendeln] Trafikutskottet

  • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 11 Mar 2003 15:27:52 +0100

Pendlarkollegor!
För ett tag sedan skrev vi till riksdagens trafikutskott och bad att vi
ifrån nätverket skulle få träffa dem. Det ställer de sig just nu avvisande
till, men ger ett halvt löfte om sammanträffande i höst inför att utskottet
ska ta itu med bland annat monopolfrågan.
Varje enskild ledamot och ersättare i utskottet har fått kopia av vårt brev
och sedan är det upp till var och en att agera utifrån det. De möjligheter
som står ledamöterna till buds är att motionera till riksdagen, att ställa
frågor till ansvarigt statsråd (Ulrica Messing) och begära att utskottet
ska ta initiativ.
Vad vi, d v s var och en av oss, kan göra är förstås att ta personliga
kontakter med alla de utskottsledamöter och ersättare vi vill för att nöta
in våra synpunkter, önskemål och krav. De hittas enkelt på
www.riksdagen.se.
Hälsningar
Kerstin********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Trafikutskottet