[uppsalapendeln] Ang: Re: Ang: Pendlareländet - Politiker

 • From: sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 11 Mar 2003 13:06:41 +0100

Det var jättebra, det börjar bli problem med personalrekryteringen (t ex
hur ska vi få semestervikarier) till Löwet.Tidigare gick det att säga att
det var bra förbindelse med Knivsta, Uppsala. Det går inte att lova längre
vid en anställningsintervju då det verkar så osäkert med tidtabellen som vi
inte har sett ännu.
/sn
Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>@freelists.org den
2003-03-11 12:44:13

Sänd svar till uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx

Sänt av:  uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx


Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Kopia:
Ärende:   [uppsalapendeln] Re: Ang: Pendlareländet - Politiker


hej! Både Löwenströmska, Karolinska m f l arbetsplatser nämndes
uttryckligen under mötet.

De kommuner som jag räknade upp var fritt ur mitt minne, och
Upplands-Väsby var förstås med, även om jag inte nämnde just den i förra
mailet. Även Solna och
Stockholms stad är ämnade att vara med, om planerna går i lås. Idén var
alltså att alla kommunerna på järnvägssträckan Uppsala-Stockholm skulle
göra en
gemensam aktion. Varför finns t ex inget järnvägsstopp i Helenelund?
Perrongen finns. Det är bara att stanna tågen. Men det fattar inte SJ.

Rent allmänt så uttyckte man från uppsalamoderaterna stor oro för att
denna region på sikt kommer att lida mycket när arbetsmarknaden
"disintegreras" p g a de
dåliga kommunikationerna. För en kommun som t ex Knivsta är
järnvägsförbindelsen essentiell.


/Fsonja.nimmerstam@xxxxxxxxxxx wrote:

>Jag har varit bortrest en tid och hade naturligtvis en hel del pendlarmail
>när jag kom hem. Det blir då lite svårt att läsa och sortera närmare 200
>mail. Jag vet inte om jag hamnar rätt men det var toppenbra att ni träffat
>moderaterna som ska ta kontakt med alla politiker i kommunerna på vår
>pendlarsträcka. Kommunerna var uppräknade och jag vill tillägga Upplands
>Väsby kommun som har ganska många pendlare inom sitt område. Det stiger av
>ca 10-15 vid varje morgontåg fr Uppsala, Dessutom kör många bil (som
skulle
>pendla om det blir bättre med kommunikation Uppsala-Märsta). Därutöver
>finns Löwenströmska sjukhuset som är en ganska stor arbetsplats, där
>vårdfolket arbetar i skift och tar sig nu inte längre hem från Märsta på
>kvällar o helger. Jag känner också starkt för de högstadielärare som
>arbetar här, tänk er att ha en klass på 30 stökiga ungdomar som väntar på
>en lärare som oftast kommer för sent (eller inte alls till den lektionen),
>att få dessa ungdomar att arbeta in förlorad lektionstid på kvällarna är
en
>omöjlighet....., det ställer till så mycket. Det blir rubbningar i hela
>samhällsstrukturen.
>Det är inte att begära att SJ kan förstå det när man läst de senaste
>mejlen, goddag yxskaft.
>/sn
>
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
 ********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: Re: Ang: Pendlareländet - Politiker