[uppsalapendeln] Sveriges Radio 13 juli: Konkurrensverket vill avskaffa tågmonopol

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 13 Jul 2004 17:41:39 +0200

12:00 | tisdag 13 juli 2004
Konkurrensverket vill avskaffa tågmonopol

Konkurrensverket riktar indirekt hård kritik mot regeringen i en ny rapport om konkurrensen i Sverige. Avregleringen av flyg- och elmarknaden har delvis varit misslyckade, enligt verket. Dessutom vill man helt avskaffa SJ:s monopol på tågresor eftersom priserna där ökar utan att servicen förbättras.

– Förekomsten av fler konkurrerande aktörer pressar priser och förbättrar kvalité och vad gäller SJ lyfter vi fram möjligheten att öka konkurrensutsättningen ytterligare, säger Claes Norgren, generaldirektör på Konkurrensverket.

Sedan 1980 har priset på tågresor ökat 60 procent mer än priserna på andra varor och tjänster. SJ har fortfarande ensamrätt att köra de sträckor som anses vara lönsamma. Enligt Konkurrensverket finns det ingen anledning att det systemet ska finnas kvar.

– Vi tycker det finns goda skäl att öka konkurrensutsättningen på de sträckor där SJ har monopol, säger Norgren.

Även de marknader som liberaliserats och där viss konkurrens införts lider av problem. Trots att SAS har mötts av konkurrens sedan 90-talets på inrikesflyget har flygpriserna ökat snabbare än priserna i snitt. Konkurrensverket förklarar detta med att SAS tills nyligen tillåtits använda sig av bonusprogram som binder fast kunderna.

På elmarknaden har staten genom att höja skatten med 150 procent sedan 1996 gjort att konsumenterna upplever reformen och den ökade konkurrensen som misslyckad. Även om man bortser från skatten så har elpriserna ökat samtidigt som fler nya aktörer kommit in på marknaden.

– Elmarknadsreformen har på väldigt många sätt varit lyckad och det man ska ha i åtanke när man ser prisutvecklingen är att väldigt mycket av den beror på höjda skatter.

Detsamma gäller posttjänster. Även där har priserna i stort ökat mycket snabbare än priserna för andra varor och tjänster. Det enda område där verket faktiskt kan visa på att ökad konkurrens lett till lägre priser är telemarknaden där priserna har ökat långsammare än priserna i snitt.

Daniel Öhman
daniel.ohman@xxxxx

GIF image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Sveriges Radio 13 juli: Konkurrensverket vill avskaffa tågmonopol