[uppsalapendeln] Re: [Suspected Spam] óFiso-8859-1?Q?Re:_Angående_artikeln_i_Uppsalatidningen?Date: Fri, 6 Oct 2006 09:56:03 +0200

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: =?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= <anders.mortsell@xxxxxx>
 • Date: Fri, 06 Oct 2006 11:46:59 +0200

Lysande, jag har krävt svar från SJ-ledningen med anledning av detta.

/F

=?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= wrote:

Efter att ha läst artikeln i Uppsalatidningen nr 37, där Jan Kyrk påstår att SJ har över 90% punktlighet på sträckan Uppsala - 
Stockholm, tänkte jag att jag skulle bokföra förseningar på denna sträcka under en vecka bara för att göra ett stickprov. 90% tycker 
jag verkar vara en lite väl hög siffra för pendlarresorna. Den utvalda veckan var veckan efter det att jag läste artikeln, dvs denna vecka (nummer 
40).

Det är ju så med oss pendlare att vi inte åker jämnt utspridda under dygnet, vi åker morgon och kväll. Om tågen går i tid mitt på dagen och mitt på natten är det relativt 
ointressant i en diskussion om pendlarnas situation och SJs ständiga förseningar som drabbar dessa pendlare. Min bedömning är att de allra flesta pendlare på sträckan Uppsala - Stockholm åker 
någon gång mellan 06:40 och 08:10. Det är dessa tåg, samt mellanliggande avgångar, jag tagit med i min sammanställning. Av praktiska skäl har jag inte haft möjlighet att sammanställa 
motsvarande lista för kvällstågen i den motsatta riktningen.

Enligt SJ är ett tåg som är fem minuter försenat inte försenat. Hallå George Orwell, hör du detta? Ett tåg som är två minuter sent är ju i alla fall inte för tidigt, inte heller enligt tidtabell, utan helt enkelt två minuter försenat. Själv har jag anslutningar att passa och en försening på 
fem minuter är väldigt besvärande och irriterande, framför allt när den nominella restiden inte är särskilt lång. På denna sträcka motsvarar fem minuter en 15-procentig försening. Enligt Kyrk "har vi [SJ] gjort rätt stora förbättringar under senare år". Varför inte ändra de magiska 
fem minuterna till tio minuter, då skulle ju SJ nästa år kunna påstå att "nu har vi gjort ännu större förbättringar, punktligheten är nu över 96%", utan att någonting alls hänt vad gäller tågens ankomsttid till stationerna. Jag har valt att bokföra alla förseningar men andelen 
större än fem minuter går också att utläsa.

För att ingen skall behöva oroa sig över att resultaten kan vara beroende av kvaliteten på min egen 
klocka, dåligt humör etc. baseras denna sammanställning helt och hållet på BANVERKETS EGEN 
STATISTIK.

Hur såg det då faktiskt ut denna vecka? Sträckan Uppsala - Stockholm, avgångar fom 06:40 tom 08:10, vecka 40:


47% punktlighet, andel försenade tåg 53% (inklusive inställda tåg)


Vad betyder då Kyrks uttalande om "över 90% punktlighet" för oss pendlare? Ingenting. Under denna vecka kunde 53 procent av morgontågen Uppsala - Stockholm inte hålla tidtabellen utan kom fram försenade till Stockholm C. I några fall (8) var förseningen visserligen liten, i fler fall (16) var förseningen betydande.

Använder man SJs definition av försening, dvs mer än 5 minuter (i praktiken 6 minuter eftersom man bara räknar minuterna, 5:50 avrundas således till 5), 
ger det 64% punktlighet, 36% försenade tåg. För mig kändes denna pendlarvecka helt normal vad gäller SJs prestation, SJ kanske kommer att hävda att 
de hade en ovanligt dålig vecka. För att förbättra det statistiska underlaget kommer jag därför att upprepa min sammanställning fler 
gånger, tex under vecka 45, om jag har möjlighet.

/Anders

Detaljerad statistik, försening i minuter (inst=inställt tåg), Banverkets 
statistik:

Avgång Tåg 2 okt 3 okt 4 okt 5 okt 6 okt

6:40  811       37   27

7:00  883      inst   35

7:10  813    2  inst  inst       11

7:22  225        8    2        7

7:30  885       15    1        7

7:35   11       13    2        1

7:40  815       59    1

8:00  887    1      inst    2

8:10  817       19   22


******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: [Suspected Spam] óFiso-8859-1?Q?Re:_Angående_artikeln_i_Uppsalatidningen?Date: Fri, 6 Oct 2006 09:56:03 +0200