[uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?Re:_Angående_artikeln_i_Uppsalatidningen?Date: Fri, 6 Oct 2006 09:56:03 +0200

 • From: Anders Mörtsell <anders.mortsell@xxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>

Efter att ha läst artikeln i Uppsalatidningen nr 37, där Jan Kyrk påstår att SJ 
har över 90% punktlighet på sträckan Uppsala - Stockholm, tänkte jag att jag 
skulle bokföra förseningar på denna sträcka under en vecka bara för att göra 
ett stickprov. 90% tycker jag verkar vara en lite väl hög siffra för 
pendlarresorna. Den utvalda veckan var veckan efter det att jag läste artikeln, 
dvs denna vecka (nummer 40).

Det är ju så med oss pendlare att vi inte åker jämnt utspridda under dygnet, vi 
åker morgon och kväll. Om tågen går i tid mitt på dagen och mitt på natten är 
det relativt ointressant i en diskussion om pendlarnas situation och SJs 
ständiga förseningar som drabbar dessa pendlare. Min bedömning är att de allra 
flesta pendlare på sträckan Uppsala - Stockholm åker någon gång mellan 06:40 
och 08:10. Det är dessa tåg, samt mellanliggande avgångar, jag tagit med i min 
sammanställning. Av praktiska skäl har jag inte haft möjlighet att sammanställa 
motsvarande lista för kvällstågen i den motsatta riktningen.

Enligt SJ är ett tåg som är fem minuter försenat inte försenat. Hallå George 
Orwell, hör du detta? Ett tåg som är två minuter sent är ju i alla fall inte 
för tidigt, inte heller enligt tidtabell, utan helt enkelt två minuter 
försenat. Själv har jag anslutningar att passa och en försening på fem minuter 
är väldigt besvärande och irriterande, framför allt när den nominella restiden 
inte är särskilt lång. På denna sträcka motsvarar fem minuter en 15-procentig 
försening. Enligt Kyrk "har vi [SJ] gjort rätt stora förbättringar under senare 
år". Varför inte ändra de magiska fem minuterna till tio minuter, då skulle ju 
SJ nästa år kunna påstå att "nu har vi gjort ännu större förbättringar, 
punktligheten är nu över 96%", utan att någonting alls hänt vad gäller tågens 
ankomsttid till stationerna. Jag har valt att bokföra alla förseningar men 
andelen större än fem minuter går också att utläsa.

För att ingen skall behöva oroa sig över att resultaten kan vara beroende av 
kvaliteten på min egen klocka, dåligt humör etc. baseras denna sammanställning 
helt och hållet på BANVERKETS EGEN STATISTIK.

Hur såg det då faktiskt ut denna vecka? Sträckan Uppsala - Stockholm, avgångar 
fom 06:40 tom 08:10, vecka 40: 


47% punktlighet, andel försenade tåg 53% (inklusive inställda tåg)


Vad betyder då Kyrks uttalande om "över 90% punktlighet" för oss pendlare? 
Ingenting. Under denna vecka kunde 53 procent av morgontågen Uppsala - 
Stockholm inte hålla tidtabellen utan kom fram försenade till Stockholm C. I 
några fall (8) var förseningen visserligen liten, i fler fall (16) var 
förseningen betydande.

Använder man SJs definition av försening, dvs mer än 5 minuter (i praktiken 6 
minuter eftersom man bara räknar minuterna, 5:50 avrundas således till 5), ger 
det 64% punktlighet, 36% försenade tåg. För mig kändes denna pendlarvecka helt 
normal vad gäller SJs prestation, SJ kanske kommer att hävda att de hade en 
ovanligt dålig vecka. För att förbättra det statistiska underlaget kommer jag 
därför att upprepa min sammanställning fler gånger, tex under vecka 45, om jag 
har möjlighet.

/Anders

Detaljerad statistik, försening i minuter (inst=inställt tåg), Banverkets 
statistik:

Avgång Tåg  2 okt  3 okt  4 okt  5 okt  6 okt 

6:40  811       37   27

7:00  883      inst   35

7:10  813    2  inst  inst       11

7:22  225        8    2        7

7:30  885       15    1        7

7:35   11       13    2        1

7:40  815       59    1

8:00  887    1      inst    2

8:10  817       19   22


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] =?iso-8859-1?Q?Re:_Angående_artikeln_i_Uppsalatidningen?Date: Fri, 6 Oct 2006 09:56:03 +0200