[uppsalapendeln] SV: VB: s prissättning.

 • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 13 Feb 2003 10:55:00 +0100

Argh!!!
Nytt försök:
 
Hej
Jag fick detta svar på en fråga till konkurrensverket.
/Gustav

    -----Ursprungligt meddelande----- 
    Från: Barbro Forsberg [mailto:barbro.forsberg@xxxxxx] 
    Skickat: to 2003-02-13 10:28 
    Till: Öhman Gustav 
    Kopia: Bertel Kinch 
    Ämne: SV: s prissättning.
    
        Tack för Ditt e-mail.
    
    När det gäller denna marknad råder i princip fri prissättning. I 
Konkurrensverkets uppgifter ingår normalt inte att bedöma om ett pris är 
skäligt eller ej. Däremot kan verket ingripa mot sådan prissättning som 
innebär ett missbruk av dominerande ställning. Verket har dock inte några 
indikationer på att det skulle vara något lagstridigt förfarande som ligger 
bakom SJ:s prissättning. Någon särskild utredning från verkets sida är 
inte planerad.
    
    Med vänlig hälsning
    Barbro Forsberg
    
    
    
    -----Ursprungligt meddelande-----
    Från: Öhman Gustav [mailto:Gustav.Ohman@xxxxxxxx]
    Skickat: den 7 februari 2003 15:13
    Till: Konkurrensverket
    Ämne: SJ:s prissättning.
    
    Hej.
    Jag undrar om konkurrensverket granskar, eller har för avsikt att 
granska SJ:s prissättning på de sträckor man har tilldelats monopol?
    
    Jag hänvisar till ett uttalande av SJ:s presschef Kajsa Moström till 
Uppsala Nya Tidning den 14 Nov 2002: "SJ gör i dag en marknadsbedömning för 
varje sträcka och biljettyp. Där SJ anser att det går att ta ut mer pengar 
höjs biljettpriserna. Har vi konkurrens från exempelvis flyget kan vi kanske 
inte höja på samma sätt för alla typer av biljetter på den sträckan."
    
    Torde inte detta falla under Missbruk av dominerande ställning?
    
    Med vänliga hälsningar
    /Gustav Öhman
    

     
     

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] SV: VB: s prissättning.