[uppsalapendeln] Re: SV: VB: s priss ättning.

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 13 Feb 2003 10:58:24 +0100

kan man inte få KV att titta närmare på det hela? Vad är "missbruk av dominerande ställning" om detta inte är det? Skulel vara intressant att höra motiveringen till det, de kan ju bara inte avfärda
frågan med at de "inte har några idnikationer..." - vad är en indiaktion i sånt fall, om inte uppretade konsumenter?
/F/FÖhman Gustav wrote:


Argh!!!
Nytt försök:

Hej
Jag fick detta svar på en fråga till konkurrensverket.
/Gustav

-----Ursprungligt meddelande----- Från: Barbro Forsberg [mailto:barbro.forsberg@xxxxxx] Skickat: to 2003-02-13 10:28 Till: Öhman Gustav Kopia: Bertel Kinch Ämne: SV: s prissättning.

    Tack för Ditt e-mail.
    
    När det gäller denna marknad råder i princip fri prissättning. I Konkurrensverkets uppgifter ingår normalt inte att bedöma om ett pris är 
skäligt eller ej. Däremot kan verket ingripa mot sådan prissättning som innebär ett missbruk av dominerande ställning. Verket har dock inte några 
indikationer på att det skulle vara något lagstridigt förfarande som ligger bakom SJ:s prissättning. Någon särskild utredning från verkets sida är 
inte planerad.
    
    Med vänlig hälsning
    Barbro Forsberg
    
    
    
    -----Ursprungligt meddelande-----
    Från: Öhman Gustav [mailto:Gustav.Ohman@xxxxxxxx]
    Skickat: den 7 februari 2003 15:13
    Till: Konkurrensverket
    Ämne: SJ:s prissättning.
    
    Hej.
    Jag undrar om konkurrensverket granskar, eller har för avsikt att granska SJ:s 
prissättning på de sträckor man har tilldelats monopol?
    
    Jag hänvisar till ett uttalande av SJ:s presschef Kajsa Moström till Uppsala Nya Tidning den 14 Nov 2002: "SJ gör i dag en 
marknadsbedömning för varje sträcka och biljettyp. Där SJ anser att det går att ta ut mer pengar höjs biljettpriserna. Har vi konkurrens 
från exempelvis flyget kan vi kanske inte höja på samma sätt för alla typer av biljetter på den sträckan."
    
    Torde inte detta falla under Missbruk av dominerande ställning?
    
    Med vänliga hälsningar
    /Gustav Öhman
    

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: