[uppsalapendeln] SV: Re: i morse

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 3 Feb 2003 20:35:44 +0100

>  Ett "bullet-system" borde kunna vara en bra början. Man kan också 
> "bulleta" tåg så tidigt som man upptäcker att nåt strular -   tidig 
> varning, som i o f s inte "lovar" nån försening, utan det finns 
> fortfarande chans att tåget kan avgå ungefär i tid.

Om det är möjligt beror på hur "SMS"-företaget får sin information. Får de 
informationen direkt från Banverket och har erfarenhet att tolka den så kan man 
göra som du beskriver. Annars blir det svårt eftersom man inte kan följa tågen 
lika noggrannt.

All information om hur samtliga tåg ska gå, samt hur de har gått finns i en 
stor databas hos Banverket. Den uppdateras automatiskt vid varje station med 
klockslag när tåget passerar/ankommer/avgår. Alla stationer längs sträckan är 
med, även de där tåget inte stannar, så man kan se om det händer något längs 
vägen.

Hos Banverket har man personal som håller koll på hur tågen går. Man har 
"tågklarerare" som fjärrstyr signaler och växlar och har telefonkontakt med 
lokförarna på tågen. Man har också "informatörer" och det är deras röster vi 
hör i högtalarna på stationerna, för de har hand om utropen. De sköter också 
plattformsskyltarna och beräknar ankomst- och avgångstider vid förseningar.

En del av informationen från databasen finns tillgänglig för allmänheten på 
internet. Klockslag finns bara för de stationer där tåget har uppehåll och 
informationen sparas bara i tre dagar.

Här är några länkar till stationsbilder där man ser "aktuellt trafikläge" för 
tågen inom de närmsta två timmarna:
Uppsala: http://appserver.sj.se/titi/StationLageServlet?stationsid=U
Knivsta: http://appserver.sj.se/titi/StationLageServlet?stationsid=Kn
Märsta: http://appserver.sj.se/titi/StationLageServlet?stationsid=Mr
Stockholm: http://appserver.sj.se/titi/StationLageServlet?stationsid=Cst

För att kolla i efterhand om ett tåg var i tid eller ej kan man gå till:
http://www.tydal.nu/se/tag.html
och mata in tågnummer samt datum. Det finns som sagt sparat tre dagar tillbaka 
i tiden. Tågnummer står i tidtabellen.

Man kan även på sidan ovan se hur tågen ligger till vid valfri station. Dock 
måste man känna till "stationsbeteckningen" (förkortningen), exempelvis U för 
Uppsala, Kn för Knivsta, Sl för Sala, Ep för Enköping m fl. Men jag har en 
lösning för det också...

På följande sida kan man skriva in namnet på en station och få upp vilken 
förkortning som gäller:
http://www.tydal.nu/se/tpl.phtml


Allt det här är väl förmodligen överkurs, men kanske ändå intressant för någon 
av er.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: i morse