[uppsalapendeln] Re: SV: Re: Om relationen SJ/Banverket/Trainmaint

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 11 Feb 2003 08:29:35 +0100

Jo, men det är ju inte lokförarna som skriver avtalen emellan organisationerna, de kan ju bara operera inom de givna ramar som affärsavtalen satt upp.
Överhuvudtaget tror jag att problemen i väldigt låg grad har med markpersonalen att göra, jag är övertygad om att de allra flesta lokförare, tågmästare och allt vad det heter ("andreman"...?) inget hellre vill än att folk skall gå från ett punktligt och fräscht tåg nöjda och glada med resan. Problemen ligger istället i de olika bolagens ledningar samt hos politiker.


Vi ser ju ofta ute på spåret att Arlanda Express prioroteras medan ett Uppsalapendeln-tåg får stå och vänta. Arlanda Express har dessutom en betydligt trevligare resegaranti än SJ,
nåt som de kan ha eftersom de förmodligen känner sig betydligt säkrare på att få den service som de krävt av Banverket. Arlanda Express var ju dessutom lite ärligare förra fredagen och ställde in tågen, så slapp kunderna sitta fast flera timmar extra på tåg som man inte kunde komma av, frågan är om inte det är att föredra vid sådana extrema situationer? Jag antar att alla kunderna fick andra alternativ istället (taxi, buss...)


Gordon har själv mer eller mindre "erkänt" under våra möten att de avtal som SJ har med Banverket om trafikprioritering i många fall är orsaken till förseningarna. Fjärrtågen och Arlanda Express prioriteras nästan alltid före SJs pendeltåg. Det pågick någon slags försöksverksamhet på hela sträckan upp till Gävle, där man skulle "undersöka" om det gick att ha något slags viteskrav på Banverket om inte SJs tåg kom fram. Kanske får vi veta mer om det idag, när jag träffar henne igen?

/F

Thomas Tydal wrote:

Fredrick,Andra tågoperatörer, t ex privata A-train som kör Arlanda Express, kom in senare, har inga gamla kompisband med banverket,Sanning med modifikation. Flera av förarna kommer ju från SJ, och de som inte gör det har ändå utbildats av fd SJ-skolan i Mjölby.

och kunde ställa affärsmässiga krav på service från banverket vad
gäller spår, växlar, signaler, osvFast vad hjälper det? Det är ju samma spår, växlar och signaler. Kollar vi hur Arlandatågen gick förra veckan så var det stora förseningar där med.
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: