[uppsalapendeln] Re: SV: Få tillbaka hela eller en del av kostnaden för din biljett

  • From: Erika Svensson <erika_amor@xxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 10 Dec 2003 22:33:26 -0800 (PST)

Menar du att vi skall reklamera fastän toan inte är
skitig eller att vi skall reklamera det som vi har
rätt till?
--- Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx> wrote:
> Dmitrij,
> 
> > Utnyttja kryphåll i den nuvarande resevillkor :
> > 1) Onödig resa
> > 2) Dålig ordning & hygien !
> 
> Varför kallar du det kryphål? Det var väl dålig
> ordning och hygien som SJ bar ansvaret för på det
> aktuella tåget?
> 
> Onyttig resa är om man kommer fram så sent (eller
> tåget blir inställt) att meningen med resan gick
> förlorad och man därför direkt åker tillbaka med
> vändande tåg (eller inte åker alls). I det fallet
> får man tillbaka biljettpengarna för både fram- och
> återresan.
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på
> uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt
> e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************


__________________________________
Do you Yahoo!?
New Yahoo! Photos - easier uploading and sharing.
http://photos.yahoo.com/


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: