[uppsalapendeln] SJ håller inte måttet - vart fjärde tåg försenat

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 09 Aug 2007 13:16:01 +0200

SJ:s tåg på de mest populära sträckorna kommer alltmer sällan i tid. (Foto: Scanpix)
SJ håller inte måttet - vart fjärde tåg försenat


RSS 
Vart fjärde tåg på SJ:s lönsammaste sträckor är försenat. Det visar bolagets egen statistik. "Vi har ju brist på spårkapacitet och kan inte köra fler tåg mellan storstäderna", säger SJ:s ekonomidirektör Charlotta Grette till Dagens Nyheter.
Samtidigt som resenärerna blir fler - och SJ:s intäkter ökar - har problemet med försenade tåg blivit alltmer påtagligt. I synnerhet på de mest populära sträckorna, som också är mest lönsamma för bolaget.

Det handlar om Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Av SJ:s statistik, som DN tagit del av, framgår att drygt var fjärde tåg var försenat under maj.

Siffrorna för X2000-tågen överlag är alarmerande. 23 procent av höghastighetstågen var försenade.

Brist på spår anges som främsta skälet till att tåg försenas - ett problem och irritationsmoment för resenärerna som SJ lovat att åtgärda.

Dagens PS

2007-08-09 kl 08:02

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SJ håller inte måttet - vart fjärde tåg försenat