[uppsalapendeln] Resenärsforum: Resenärernas kritik mot SJ för Uppsalatrafiken ledde till förbättring

  • From: "Fredrick Beste (AL/EAB)" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 24 Aug 2007 09:17:57 +0200

Resenärsforum och Uppsalapendlarna genomförde under våren 2007 en studie av 
uppsalapendlarnas reaktioner på problemen i Uppsalatrafiken, främst vad gäller 
förseningar och inställda tåg. Studien utfördes på Resenärsforums uppdrag av 
konsultföretaget WSP. Studien visade att ett mycket stort antal resenärer 
regelbundet drabbas av förseningar, vilket gör att många måste välja ett 
tidigare tåg. Detta leder till längre restider och stora uppoffringar. 
Resultaten i studien har väckt stort intresse i press och TV. Det har också 
visat sig att SJ AB vid senaste tidtabellsskiftet dragit in inte bara tåg utan 
också vagnar i de återstående tågen. Många har fått stå varje dag. SJ försökte 
först bagatellisera kritiken, men nu har SJ AB beslutat att förstärka 
tåginsatserna. Till att börja med sätter man in ytterligare tre vagnar i varje 
tåg. Uppsalabanan är en av de linjer där SJ AB hävdar sitt formella monopol. 
Det innebär att SJ AB kan dra in tåg och vagnar utan hänsyn till kunderna eller 
hot om konkurrens. Resenärsforum har upprepade gånger framhållit att ett 
monopol som inte motsvaras av krav på trafikinsats är helt oacceptabelt. Vi 
påminner om den kritiken än en gång. SJ AB har inget annat mål än ekonomiskt 
överskott. Det trafikpolitiska målet att tillhandahålla tillfredsställande 
trafikförsörjning måste beslutas av regeringen. Ett sådant beslut uteblev vid 
bolagiseringen 2001 och det saknas fortfarande. Det finns en rad åtgärder, 
bland annat detta, som bör beslutas inom regeringens pågående projekt Koll 
Framåt.

  http://www.resenarsforum.se

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Resenärsforum: Resenärernas kritik mot SJ för Uppsalatrafiken ledde till förbättring